Văn bản, biểu mẫu

Các biểu mẫu liên quan tới công tác tổ chức cán bộ

Danh sách các mẫu biểu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của trường Đại học Hạ Long. Người sử dụng có thể xem hoặc download file tài liệu từ các liên kết dưới đây: 1. Xét thử việc HĐLĐ (xem, tải xuống) 2. Văn bản thỉnh giảng (xem, tải xuống) 3. Mẫu SYLL dùng […]

Danh mục văn bản pháp quy của Trường ĐH Hạ Long