Thông báo - Sự kiện

Trường Đại học Hạ Long triển khai cuộc thi viết “Sáng kiến về cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018”

Nhà trường khuyến khích tất cả tập thể, cá nhân trong toàn trường tham gia cuộc thi; qua đó lựa chọn và gửi 01 bài dự thi có cách làm, giải pháp hay để gửi về dự thi cấp Tỉnh.

Bốn điểm mới về đánh giá viên chứcHướng dẫn xét nâng lương năm 2018Hướng dẫn xét nâng lương năm 2017Kết quả xét nâng lương năm 2015

Văn bản, biểu mẫu

Các biểu mẫu liên quan tới công tác tổ chức cán bộ

Danh sách các mẫu biểu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của trường Đại học Hạ Long. Người sử dụng có thể xem hoặc download file tài liệu từ các liên kết dưới đây: 1. Xét thử việc HĐLĐ (xem, tải xuống) 2. Văn bản thỉnh giảng (xem, tải xuống) 3. Mẫu SYLL dùng […]

Danh mục văn bản pháp quy của Trường ĐH Hạ Long