Thông báo - Sự kiện

Cán bộ Trường Đại học Hạ Long tham dự tập huấn “Công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật năm 2018”

Ngày 29/11/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật năm 2018” tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trường Đại học Hạ Long cử bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh (cán bộ phòng Tổ chức – Cán bộ) tham dự.

Trường Đại học Hạ Long triển khai cuộc thi viết “Sáng kiến về cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018”Bốn điểm mới về đánh giá viên chứcHướng dẫn xét nâng lương năm 2018Hướng dẫn xét nâng lương năm 2017Kết quả xét nâng lương năm 2015

Văn bản, biểu mẫu

Các biểu mẫu liên quan tới công tác tổ chức cán bộ

Danh sách các mẫu biểu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của trường Đại học Hạ Long. Người sử dụng có thể xem hoặc download file tài liệu từ các liên kết dưới đây: 1. Xét thử việc HĐLĐ (xem, tải xuống) 2. Văn bản thỉnh giảng (xem, tải xuống) 3. Mẫu SYLL dùng […]

Danh mục văn bản pháp quy của Trường ĐH Hạ Long