Tin tức

Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long xuất sắc giành giải nhất trong Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (cụm số 4)

Ngày 14/7/2021, Đảng Bộ Trường Đại học Hạ Long tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 (cụm số 4) do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Đến dự động viên khích lệ các thí sinh của Đảng bộ tham gia Hội thi có đồng chí Trần Trung Vỹ (Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Trường), đồng chí Hoàng Thị Thu Giang (Phó Bí thư Đảng ủy) và đông đảo các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long năm 2021Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của ĐảngChi bộ Tổ chức – Hành chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Biện pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ”.Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.Đảng Ủy Trường Đại học Hạ Long tổ chức tập huấn công tác Đảng