Tin tức

Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và một số Nghị quyết của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 13/5/2022, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức học tập, quán triệt phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh ngày 06/4/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022, Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022, Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trần Trung Vỹ, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng điều hành nhà trường chủ trì và trực tiếp truyền đạt.

Chi bộ khoa Sư phạm tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu túĐảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TWChi bộ Trung tâm Thực hành Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mớiHội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022Chi bộ Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới