Đào tạo

Bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên ngành Khoa học máy tính

         Ngày 03 tháng 07 năm 2021 tại Phòng Hội thảo tầng 7, Nhà Hiệu bộ, trường Đại học Hạ Long, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức cho sinh viên Đại học khóa 3 ngành Khoa học máy tính bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

THÔNG BÁO: LỊCH THI HỌC KỲ II – NĂM 2,3- NĂM HỌC 2020-2021THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 (ĐỢT 1)Các ngành học khoa Công nghệ thông tinCác khóa học hè tại trường Đại học Quốc gia KYUNGPOOK – Hàn Quốc