Thứ Hai, 1/4/2024 | 10:14 GMT +7

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn (Ngành Quản trị khách sạn) 4 năm có kiến thức về quản trị và kinh doanh nói chung, có kiến thức sâu rộng, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị khách sạn nói riêng. Sinh viên ngành Quản trị khách sạn không chỉ có kỹ năng nghiệp vụ khách sạn theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, mà còn có năng lực quản trị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du thuyền, khu vui chơi giải trí, sự kiện du lịch.  

1. Thông tin chung

Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn (Ngành Quản trị khách sạn) 4 năm có kiến thức về quản trị và kinh doanh nói chung, có kiến thức sâu rộng, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị khách sạn nói riêng. Sinh viên ngành Quản trị khách sạn không chỉ có kỹ năng nghiệp vụ khách sạn theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, mà còn có năng lực quản trị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du thuyền, khu vui chơi giải trí, sự kiện du lịch.

2. Cơ hội nghề nghiệp

– Bộ phân nhân sự trong doanh nghiệp khách sạn

– Bộ phận marketing và bán hàng tại doanh nghiệp khách sạn

– Bộ phận lễ tân, nhà hàng, phòng tại doanh nghiệp khách sạn

– Bộ phận hoạch định chiến lược chính sách và kế hoạch kinh doanh

– Sở Du lịch, Phòng Du lịch các địa phương

– Các trường Cao đẳng, Đại học đào tạo du lịch

– Các dự án về du lịch

3. Các môn học tiêu biểu

1. Quản trị học 10. Quản trị lễ tân khách sạn
2. Kinh tế vĩ mô 11. Quản trị buồng khách sạn
3. Tài chính tiền tệ 12. Quản trị nhà hàng
4. Nguyên lý kế toán 13. Quản trị bar và đồ uống
5. Kinh tế du lịch 14. Giám sát khách sạn
6. Tổng quan kinh doanh khách sạn 14. Quản trị khu nghỉ dưỡng
7. Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 15. Quản trị tàu thủy du lịch
8. Quản trị nhân lực du lịch 16. Tổ chức sự kiện
9. Nghiệp vụ Lễ tân, nhà hàng, buồng, pha chế đồ uống 18. Quản trị dịch vụ giải trí

4. Chuẩn đầu ra

– Tiếng Anh: Đạt mức tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế quy đổi tương đương.

– Tin học: Chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

BÌNH LUẬN