Trung tâm KHCN và BDCB

Thông báo

post-img

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2022

Trường Đại học Hạ Long thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2022

Thông tin tuyển sinh

Thông báo Trúng tuyển và Lịch học các lớp Đại học năm 2021

Được sự ủy quyền của Trường ĐHSP Hà Nội, Trường Đại học Hạ Long thông báo trúng tuyển và Lịch học các lớp Đại học (Mỹ thuật, Âm nhạc, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán).

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học, cao đẳng năm học 2020 – 2021

Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ

Công nghệ: Nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trong bể bằng hệ thống tuần hoàn khép kín (RAS)

Sản phẩm khoa học công nghệ