Thứ Năm, 30/5/2024 | 11:18 GMT +7

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, kết quả học lực giỏi ở bậc trung học phổ thông sang thang điểm 10

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, kết quả học lực giỏi ở bậc trung học phổ thông sang thang điểm 10

QUY ĐỊNH
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, kết quả học lực giỏi ở bậc trung học phổ thông sang thang điểm 10

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kết quả học lực giỏi ở bậc trung học phổ thông (THPT) sang thang điểm 10.

2. Văn bản này áp dụng đối với thí sinh tham gia xét tuyển vào Trường Đại học Hạ Long trình độ đại học theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Điều 2. Nội dung áp dụng

1. Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang thang điểm 10 gồm: chứng chỉ tiếng Anh (IELTS), chứng chỉ năng lực tiếng Trung Quốc (HSK), chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (N), chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Quốc (TOPIK), cụ thể như sau:

Ngoại ngữ Tiếng Anh Ngoại ngữ khác
Tiếng Anh

IELTS

Điểm

quy đổi

Tiếng Trung

HSK

(1->6)

Tiếng Nhật

N

(5->1)

Tiếng Hàn

TOPIK

(1->6)

Điểm

quy đổi

4.5-5.0 7,5 N4 TOPIK3 8,0
5.5 8,0 HSK4 N3 TOPIK4 9,0
6.0 8,5 HSK5 N2 TOPIK5 9,5
6.5 9,0 HSK6 N1 TOPIK6 10
7.0 9,5
7.5-9.0 10

2. Quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm các môn: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; quy đổi kết quả học lực giỏi ở bậc THPT sang thang điểm 10, cụ thể như sau:

Đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Học sinh đạt học lực giỏi ở bậc THPT
Giải Điểm quy đổi Kết quả học lực ở 3 năm: lớp 10, 11, 12 Điểm quy đổi
Ba 8,0 Giỏi 9,0
Nhì 9,0
Nhất 10

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này được áp dụng đối với thí sinh đăng kí xét tuyển vào Trường Đại học Hạ Long từ năm 2021.

2. Phòng Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ đăng kí xét tuyển theo nội dung áp dụng tại Điều 2.

Xem thông tin về xét tuyển theo phương thức kết hợp tại đây

BÌNH LUẬN