Thứ Tư, 13/1/2021 | 09:26 GMT +7

Cải cách hành chính

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc  ban hành các Văn bản về Cải cách hành chính. Trường Đại học Hạ Long, ban hành các văn bản cải cách hành chính như sau

 

STT Tên văn bản Số văn bản, ngày ban hành Tải về
1 Chương trình hành động Triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của BCH Đảng bộ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cáp tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2020 423/KH-ĐHHL; 26/4/2021 Tải về
2 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cai cách hành chính năm 2021 205/KH-ĐHHL, 03/3/2021 Tải về
3 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 46/KH-ĐHHL, 13/01/2022 Tải về
4 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 43/KH-ĐHHL, 13/01/2021 Tải về
5 Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, trường ĐHHL 1005/KH-ĐHHL, 04/10/2021 Tải về
6 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 228/KH-ĐHHL, 25/2/2022 Tải về

BÌNH LUẬN