Văn bản, biểu mẫu

Biểu mẫu về lĩnh vực Tổ chức – Cán bộ

Một số biểu mẫu về lĩnh vực tổ chức, cán bộ…

Giải đáp chính sách, pháp luật

Hỏi đáp về thi tuyển cán bộ quản lí phòng, khoa, trung tâm

Tỉnh Quảng Ninh đang thí điểm thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lí. Sau đây là một số giải đáp về một số nội dung về thi tuyển cán bộ quản lí cấp phòng và tương đương.