Văn bản quy định

QUY ĐỊNH MỚI: CHỈ CẦN MỘT CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THAY CHO CÁC CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁC HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Ngày 04/03/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lậpQUY CHẾ, QUY ĐỊNH NỘI BỘ TRƯỜNG ĐHHL

Văn bản, biểu mẫu

Biểu mẫu về lĩnh vực Tổ chức – Cán bộ

Một số biểu mẫu về lĩnh vực tổ chức, cán bộ…