Thứ Hai, 20/9/2021 | 15:57 GMT +7

Thông báo kết quả phỏng vấn, sát hạch tuyển lao động hợp đồng

Ngày 20/9/2021, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức phỏng vấn, sát hạch các ứng viên dự tuyển vị trí nhân viên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Dưới đây là toàn văn Thông báo số 936/TB-ĐHHL về kết quả xét tuyển:

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-ĐHHL ngày 20/9/2021 của Trường Đại học Hạ Long về việc công nhận kết quả xét tuyển, Trường Đại học Hạ Long thông báo kết quả xét tuyển như sau:

1. Ông Phạm Văn Hiện, sinh ngày 28/7/1991, trình độ đào tạo: Thạc sĩ Vật lí (Vật lí lí thuyết và vật lí toán), điểm phỏng vấn dự tuyển vào vị trí nhân viên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: 76,0 điểm.

2. Bà Hoàng Thị Phương, sinh ngày 05/4/1989, trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lí giáo dục, điểm phỏng vấn dự tuyển vào vị trí nhân viên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: 83,0 điểm.

Kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Trường, được đăng trên trang thông tin điện tử của Trường (http://uhl.edu.vn) và gửi cho các thí sinh qua địa chỉ email đã đăng ký.

Kể từ ngày thông báo công khai kết quả xét tuyển, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển về Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Hạ Long.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày thông báo đến hết ngày 27/9/2021.

Trường Đại học Hạ Long thông báo cho các thí sinh được biết và thực hiện./.

BÌNH LUẬN