Thứ Hai, 11/3/2024 | 19:13 GMT +7

Mức học phí năm học 2023-2024 tại Trường Đại học Hạ Long

Trường Đại học Hạ Long là trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, do vây mức học phí của trường được áp dụng theo khung học phí chung của chính phủ và quy định về học phí do tỉnh Quảng Ninh ban hành nhằm hỗ trợ tối đa cho người học. Do đó, mức học phí tại Trường Đai học Hạ Long thấp hơn so với nhiều trường đại học khác nói chung và các trường đại học công lập trên cả nước nói riêng. Năm học 2023-2024 mức học phí tạm tính của Nhà trường như sau:

1. Hệ thạc sĩ: từ 1.700.000đ-2.200.000đ/ tháng.

2. Hệ đại học

  • Các ngành sư phạm, Ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn), Quản lý văn hóa, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tài nguyên và môi trường, Văn học: 975.000đ/ tháng.
  • Ngành Quản trị kinh doanh: 1.100.000đ/ tháng.
  • Các ngành sư phạm: được hỗ trợ 100% (nếu được hưởng theo Nghị định 116 của Chính phủ).
  • Các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa: 1.155.000đ/tháng

Ghi chú: Các chương trình đào tạo liên thông (hệ vừa làm vừa học) mức học tính bằng 1,5 lần so với hệ chính quy của ngành tương ứng

3. Hệ cao đẳng

  • Ngành GDMN: 780.000đ/tháng. Ngành GDMN: được hỗ trợ 100% (nếu được hưởng theo Nghị định 116 của Chính phủ).
  • Thanh nhạc 945.000đ/tháng

3. Hệ trung cấp: 825.000đ/tháng (học sinh được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh)

BÌNH LUẬN