Đề án đào tạo tiếng Anh

post-img

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020-2021

Các quy định về tiến trình đào tạo và cách quy đổi điểm từ bài thi đánh giá năng lực sang điểm học phần tiếng Anh tại Trường Đại học Hạ Long

Toàn văn các quy định liên quan tới Đề án