Công tác đào tạo

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học.

Ngày 08/02/2023, trường Đại học Hạ Long đón đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ, đánh giá chất lượng chương trình Đào tao đại học chính quy để chuẩn bị cho đợt Khảo sát chính thức theo tiêu chuẩn kiểm định đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội thảo lấy ý kiến về chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanhQuy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPCác biểu mẫu văn bản dành cho sinh viênHướng dẫn một số công tác đào tạo ĐHHL

Đề án đào tạo tiếng Anh

post-img

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020-2021

Các quy định về tiến trình đào tạo và cách quy đổi điểm từ bài thi đánh giá năng lực sang điểm học phần tiếng Anh tại Trường Đại học Hạ Long

Toàn văn các quy định liên quan tới Đề án