Thứ Tư, 15/5/2024 | 10:12 GMT +7

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2024

Trường Đại học Hạ Long thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2024 : https://docs.google.com/document/d/1WR2rMoQfjALQ2LrbbWOkAhnTpLczwJSt/edit?usp=sharing&ouid=117554042698175912969&rtpof=true&sd=true

Trường Đại học Hạ Long thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2024 :

https://docs.google.com/document/d/1WR2rMoQfjALQ2LrbbWOkAhnTpLczwJSt/edit?usp=sharing&ouid=117554042698175912969&rtpof=true&sd=true

BÌNH LUẬN