Chủ Nhật, 16/9/2018 | 23:59 GMT +7

Đội ngũ cán bộ Phòng Đào tạo

Đội ngũ cán bộ Phòng Đào tạo có tổng số 8 người, trong đó: - Phân loại theo trình độ: 02 tiến sĩ, 03 thạc sĩ, 03 cử nhân. - Phân loại theo giới tính: 05 nam, 03 nữ.

Họ và tên Thông tin cá nhân Nhiệm vụ 
LÊ ANH TÚ

(Trưởng phòng)

 

Sinh năm: 1980

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0989199088

Email: anhtucntt@gmail.com.

– Phụ trách chung các hoạt động của phòng

– Chịu trách nhiệm trước BGH về hoạt động đào tạo của trường.

– Theo dõi và chỉ đạo các công tác:
+ Kế hoạch đào tạo hằng năm

+ Công tác quản lý điểm, văn bằng, chứng chỉ, chuyển ngành, chuyển khóa, chuyển trường…

+ Xét kết quả học tập, tốt nghiệp

+ Thực tập, khóa luận.

+ Đề án ngoại ngữ

+ Các chương trình đào tạo ngoài trường.

+ Công tác mở ngành

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

NGUYỄN THỊ THU HIỀN Sinh năm: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chuyên ngành: Ngữ văn

Điện thoại: 0387173838

Email: Hientotdt@gmail.com.

– Theo dõi cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm.

– Xếp thời khóa biểu, lịch thi tại Cơ sở 1; phối hợp cùng đồng chí Thảo tổng hợp thời khóa biểu toàn trường.

– Theo dõi phân công giảng dạy của các đơn vị.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

NGUYỄN DOÃN HÙNG Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Toán học

Điện thoại: 0914626198

Email: hungnguyendoan.c17@moet.edu.vn

– Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo hàng năm.

– Triển khai công tác thực tập, khóa luận tốt nghiệp hệ cao đẳng sư phạm.

– Theo dõi các khung chương trình đào tạo, cập nhật lên hệ thống phần mềm.

– Xây dựng, theo dõi chương trình đào tạo ngoài trường.

– Đầu mối phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác mở ngành.

– Chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ thi và xét tốt nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

HOÀNG VĂN VINH

(p.trưởng phòng)

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Tâm lí

Điện thoại: 0912230965

Email: quocvinh79@gmail.com

– Theo dõi và chỉ đạo các công tác:

+ Học lại, học cải thiện

+ Thời khóa biểu, lịch thi các hệ đào tạo.

+ Đổi giờ, dạy bù, nghỉ dạy…

+ Rèn luyện nghiệp vụ hằng năm

+ Thỉnh giảng, mời giảng

+ Công tác truyền thông, website.

– Phụ trách chung các hoạt động đào tạo tại Cơ sở 2.

– Phụ trách công tác tuyển sinh hệ đào tạo chính quy.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

VŨ TIẾN TÌNH Sinh năm: 1981

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Hóa học

Điện thoại: 0912651877

Email: tinhvutien.c17@moet.edu.vn

– Điều phối Đề án ngoại ngữ, tổng hợp xếp loại năng lực ngoại ngữ, xếp lớp ngoại ngữ theo đề án.

– Triển khai công tác thực tập, khóa luận tốt nghiệp các hệ đại học, cao đẳng ngoài sư phạm, trung cấp.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động rèn luyện nghiệp vụ hằng năm.

– Quản trị website của phòng.

– Theo dõi công tác mời giảng, thỉnh giảng.

– Phối hợp tham gia công tác tuyển sinh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

NGUYỄN THỊ THANH THẢO Sinh năm: 1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chuyên ngành: Quản trị du lịch – khách sạn

Điện thoại: 0912388809

Email: lamhong282@gmail.com

– Xếp thời khóa biểu, lịch thi tại Cơ sở 2; phối hợp cùng đồng chí Hiền tổng hợp thời khóa biểu toàn trường.

– Theo dõi đổi giờ, dạy bù, nghỉ dạy tại Cơ sở 2.

– Theo dõi phân công giảng dạy của các đơn vị tại Cơ sở 2.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

HOÀNG THỊ THÙY LINH Sinh năm: 1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Điện thoại: 0904502081

Email: thuylinh251187@gmal.com

– Rà soát và nhận bàn giao điểm từ giảng viên (điểm thành phần) và phòng Thanh tra KT&ĐBCL (điểm thi kết thúc học phần).

– Theo dõi đổi giờ, dạy bù, nghỉ dạy tại Cơ sở 1.

– In bảng điểm sau khi rà soát để lưu trữ, gửi các đơn vị liên quan và sinh viên nếu cần.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

   Ty Văn Quỳnh 1982

Thạc sĩ toán học

 

Điện thoại:

0916.170.982

 

Email:

tyvanquynh @daihochalong.edu.vn

– Phân quyền cho giảng viên và thiết lập công thức điểm theo quy chế đào tạo, đề cương học phần.

– Xử lý hồ sơ chuyển ngành, chuyển khóa, chuyển trường; xác minh văn bằng, chứng chỉ.

– Chuẩn bị hồ sơ xét xếp hạng học lực, cảnh báo học vụ hằng kỳ.

– Lưu trữ hồ sơ điểm các hệ đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

BÌNH LUẬN