Chủ Nhật, 16/9/2018 | 23:59 GMT +7

Đội ngũ cán bộ Phòng Đào tạo

Đội ngũ cán bộ Phòng Đào tạo có tổng số 8 người, trong đó: - Phân loại theo trình độ: 02 tiến sĩ, 03 thạc sĩ, 03 cử nhân. - Phân loại theo giới tính: 05 nam, 03 nữ.

TS. LÊ ANH TÚ
+ Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo

+ Ngạch viên chức: V.07.01.03

+ Trình độ đào tạo: Tiến sĩ Công nghệ thông tin

+ Nhiêm vụ:

– Phụ trách chung các hoạt động của phòng

– Chịu trách nhiệm trước BGH về hoạt động đào tạo của trường.

– Theo dõi và chỉ đạo các công tác: Kế hoạch đào tạo hàng năm; công tác quản lý điểm, văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, chuyển ngành, chuyển khóa, chuyển trường…; xét kết quả học tập, tốt nghiệp; thực tập, khóa luận; Đề án ngoại ngữ; các chương trình đào tạo ngoài trường; công tác mở ngành.

+ Điện thoại di động: 0989.199.088

+ Email: anhtucntt@gmail.com

ThS. HOÀNG VĂN VINH
 

 

 

+ Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đào tạo

+ Ngạch viên chức: V.07.01.03

+ Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý văn hóa

+ Nhiêm vụ:

– Phụ trách công tác tuyển sinh hệ đào tạo chính quy.

– Phụ trách chung các hoạt động đào tạo tại Cơ sở 2.

– Theo dõi và chỉ đạo các công tác: Học lại, học cải thiện; Thời khóa biểu, lịch thi các hệ đào tạo; đổi giờ, dạy bù, nghỉ dạy; rèn luyện nghiệp vụ hàng năm; thỉnh giảng, mời giảng; công tác truyền thông, website.

+ Điện thoại di động: 0912.230.965

+ Email: hoangvanvinh@daihochalong.edu.vn

ThS. NGUYỄN DOÃN HÙNG
 

 

 

+ Chức vụ: Chuyên viên

+ Ngạch viên chức: V.07.01.03

+ Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Toán học

+ Nhiêm vụ:

– Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo hàng năm.

– Theo dõi các khung CTĐT, cập nhật lên hệ thống phần mềm.

– Xây dựng, theo dõi chương trình đào tạo ngoài trường.

– Đầu mối phối hợp với các đơn vi thực hiện công tác mở ngành.

– Chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ thi và xét tốt nghiệp.

+ Điện thoại di động: 0914.626.198

+ Email: hungnguyendoan.c17@moet.edu.vn

TS. VŨ TIẾN TÌNH
+ Chức vụ: Chuyên viên

+ Ngạch viên chức: V.07.01.03

+ Trình độ đào tạo: Tiến sĩ Hóa học

+ Nhiêm vụ:

– Điều phối đề án ngoại ngữ, tổng hợp xếp loại năng lực ngoại ngữ, xếp lớp ngoại ngữ theo đề án.

– Triển khai công tác thực tập, khóa luận tốt nghiệp.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động rèn luyện nghiệp vụ hàng năm.

– Quản trị website của phòng.

– Theo dõi công tác mời giảng, thỉnh giảng.

– Phối hợp tham gia công tác tuyển sinh.

+ Điện thoại di động: 0912.651.877

+ Email: tinhvutien.c17@moet.edu.vn

ThS. TY VĂN QUỲNH
 

 

 

+ Chức vụ: Chuyên viên

+ Ngạch viên chức: V.07.01.03

+ Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Toán học

+ Nhiêm vụ:

– Phân quyền cho giảng viên và thiết lập công thức điểm theo quy chế đào tạo, đề cương học phần.

– Xử lý hồ sơ chuyển ngành, chuyên khóa, chuyển trường; xác minh văn bằng, chứng chỉ.

– Chuẩn bị hồ sơ xét xếp hạng học lực, cảnh báo học vụ hàng kỳ.

– Lưu trữ hồ sơ điểm các hệ đào tạo.

+ Điện thoại di động: 0916.170.982

+ Email: tyvanquynh@daihochalong.edu.vn

CN. NGUYỄN THỊ THU HIỀN
+ Chức vụ: Chuyên viên

+ Ngạch viên chức: V.07.01.03

+ Trình độ đào tạo: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

+ Nhiêm vụ:

– Theo dõi cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm.

– Xếp thời khóa biểu, lịch thi tại Cơ sở 1; phối hợp cùng đồng chí Thảo tổng hợp thời khóa biểu toàn trường.

– Theo dõi phân công giảng dạy của các đơn vị.

+ Điện thoại di động: 0386.173.838

+ Email: hientotdt@gmail.com

ThS NGUYỄN THỊ THANH THẢO
+ Chức vụ: Chuyên viên

+ Ngạch viên chức:  V.07.01.03

+ Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Hệ thống thông tin

+ Nhiêm vụ:

– Xếp thời khóa biểu, lịch thi tại Cơ sở 2; phối hợp cùng đồng chí Hiền tổng hợp thời khóa biểu toàn trường.

– Theo dõi đổi giờ, dạy bù, nghỉ dạy tại Cơ sở 2.

– Theo dõi phân công giảng dạy của các đơn vị tại Cơ sở 2.

+ Điện thoại di động: 0912.388.809

+ Email: lamhong282@gmail.com

ThS. HOÀNG THÙY LINH
 

 

 

+ Chức vụ: Chuyên viên

+ Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

+ Nhiêm vụ:

– Rà soát và nhận bàn giao điểm từ giảng viên (điểm thành phần) và phòng Thanh tra KT&ĐBCL (điểm thi kết thúc học phần).

– Theo dõi đổi giờ, dạy bù, nghỉ dạy tại Cơ sở 1.

– In bảng điểm sau khi rà soát để lưu trữ, gửi các đơn vị liên quan và sinh viên nếu cần.

+ Điện thoại di động: 0904.502.081

+ Email: thuylinh251187@gmail.com

 

BÌNH LUẬN