Chủ Nhật, 16/9/2018 | 23:59 GMT +7

Đội ngũ cán bộ Phòng Đào tạo

Đội ngũ cán bộ Phòng Đào tạo có tổng số 8 người, trong đó: - Phân loại theo trình độ: 01 tiến sĩ, 06 thạc sĩ, 01 cử nhân. - Phân loại theo giới tính: 05 nam, 03 nữ.

TT Thông tin cán bộ Nhiệm vụ
1.

 

Lê Anh Tú

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Học vi/học hàm: Tiến sĩ
 • Email:leanhtu@daihochalong.edu.vn; anhtucntt@gmail.com; leanhtu.ict@gmail.com
 • Điện thoại: 0989.199.088; 0912.964.383
 • Nhiệm vụ:
  • Phụ trách chung các hoạt động của phòng
  • Chịu trách nhiệm trước BGH về hoạt động đào tạo của Trường
  • Chỉ đạo và quản lý các công tác: đào tạo, thời khóa biểu, quản lý điểm, văn bằng, chứng chỉ, chuyển ngành, chuyển khóa, chuyển trường, học cải thiện, tốt nghiệp, thực tập, khóa luận; Công tác tổ chức dạy học ngoại ngữ; Quản lý và phát triển ngành, chương trình hệ đại học và sau đại học. Tổ chức đào tạo sinh viên quốc tế. Thỉnh giảng, mời giảng
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám hiệu.
  • Giảng dạy tại khoa CNTT
2.

Hoàng Văn Vinh

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Email: vinhhq79@daihochalong.edu.vn
 • Điện thoại: 0912.230.965; 0986.932.232; 0886.889.898
 • Nhiệm vụ:
  • Chỉ đạo và quản lý các công tác: đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng; thời khóa biểu, lịch thi các hệ đào tạo; Đổi giờ, dạy bù, nghỉ dạy… Rèn luyện nghiệp vụ hàng năm; Thỉnh giảng, mời giảng.
  • Công tác truyền thông, website, facebook..
  • Phụ trách chung các hoạt động đào tạo tại Cơ sở 2.
  • Phụ trách công tác tuyển sinh.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
  • Giảng dạy tại khoa Văn hóa và khoa Sư phạm
3.

Nguyễn Doãn Hùng

 • Chức vụ: chuyên viên
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Email: hungnguyendoan.c17 @moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0914.626.198; 0334.832.414
 • Nhiệm vụ:
  • Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm, hằng kỳ.
  • Theo dõi công tác đào tạo sau đại học
  • Theo dõi các khung chương trình đào tạo, cập nhật lên hệ thống phần mềm.
  • Đầu mối phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác mở ngành, phát triển chương trình đào tạo.
  • Xây dựng kế hoạch, hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.
  • Xây dựng kế hoạch mời giảng, thỉnh giảng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
  • Giảng dạy tại khoa Khoa học cơ bản
4.

Nguyễn Việt Thành

 • Chức vụ: chuyên viên
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Email: nguyenvietthanh@daihochalong.edu.vn
 • Điện thoại: 0988.386.415
 • Nhiệm vụ:
  • Xử lý hồ sơ chuyển ngành, chuyển khóa, chuyển trường; bảo lưu, tiếp tục học sau bảo lưu; xác mình văn bằng, chứng chỉ, in bảng điểm học kỳ cấp cho SV có nhu cầu…
  • Triển khai công tác thực tập, khóa luận tốt nghiệp.
  • Triển khai các hoạt động đào tạo sinh viên quốc tế
  • Phối hợp tham gia công tác tuyển sinh
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
5.  

 

 

Ty Văn Quỳnh

 • Chức vụ: chuyên viên
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Email: tyvanquynh @daihochalong.edu.vn
 • Điện thoại: 0916.170.982
 • Nhiệm vụ:
  • Phân quyền cho giảng viên và thiết lập công thức điểm theo quy chế đào tạo, đề cương học phần.
  • Xử lý hồ sơ chuyển ngành, chuyển khóa, chuyển trường; bảo lưu, tiếp tục học sau bảo lưu; xác minh văn bằng, chứng chỉ…
  • Xây dựng kế hoạch học tập và theo dõi hồ sơ đào tạo văn bằng 2, liên thông…
  • Chuẩn bị hồ sơ xét xếp hạng học lực, cảnh báo học vụ hàng kỳ.
  • Theo dõi, thống kê giờ của giảng viên. Lưu trữ hồ sơ điểm các hệ đào tạo.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
  • Giảng dạy tại khoa Khoa học cơ bản
6.

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 • Chức vụ: chuyên viên
 • Học hàm/học vị: Cử nhân
 • Email: hientotdt@gmail.com
 • Điện thoại: 0386.173.838
 • Nhiệm vụ:
  • Theo dõi cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm.
  • Xếp thời khóa biểu, lịch thi tại Cơ sở 1; phối hợp cùng đồng chí Thảo tổng hợp thời khóa biểu toàn trường.
  • Theo dõi phân công giảng dạy của các đơn vị.
  • Triển khai, theo dõi công tác học lại, học cải thiện.
  • Quản lý sổ công văn đi, đến của phòng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
  • Giảng dạy tại khoa Sư phạm tiểu học
7.

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 • Chức vụ: chuyên viên
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Email: lamhong282@gmail.com
 • Điện thoại: 0912.388.809
 • Nhiệm vụ:
  • Xếp thời khóa biểu, lịch thi tại Cơ sở 2; phối hợp cùng đồng chí Hiền tổng hợp thời khóa biểu toàn trường.
  • Theo dõi phân công giảng dạy của các đơn vị tại Cơ sở 2.
  • Theo dõi sổ đầu bài, đổi giờ, nghỉ dạy, dạy bù và xác nhận hồ sơ thanh toán thỉnh giảng tại Cơ sở 2.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
8.

 

Hoàng Thị Thùy Linh

 • Chức vụ: chuyên viên
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Email: thuylinh251187 @gmail.com
 • Điện thoại: 0904.502.081
 • Nhiệm vụ:
  • Rà soát và nhận bàn giao điểm từ giảng viên (điểm thành phần) và phòng Thanh tra KT&ĐBCL (điểm thi kết thúc học phần).
  • Theo dõi sổ đầu bài, đổi giờ, nghỉ dạy, dạy bù và xác nhận hồ sơ thanh toán thỉnh giảng tại Cơ sở 1.
  • In bảng điểm sau khi rà soát để lưu trữ, gửi các đơn vị liên quan và sinh viên nếu cần.
  • Quản trị website của phòng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

BÌNH LUẬN