Công tác tuyển sinh

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển sớm các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy đợt 2 năm 2024

THÔNG BÁO  Kết quả xét tuyển sớm các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy đợt 2 năm 2024 https://drive.google.com/file/d/13KIPKU01EMRS_6upju97kqbQsX_PY5OB/view?usp=sharing DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 (ĐỢT 2) https://drive.google.com/file/d/1iuukHE2nnpwSKqzMIr3mw8FlFbniFqzo/view?usp=sharing DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM […]

Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện trúng tuyển ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2024 ( Đợt 1)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2024 ( Đợt 1) https://drive.google.com/file/d/1UzYHsqBaAtq8gn7d03z7pN5Lmspv_BcB/view?usp=sharing Danh sách thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2024( Đợt 1) https://drive.google.com/file/d/1C5yQ5Hl2JApbYJ3OLM8loUVHxdQgX6Px/view?usp=sharing