Tin tức sự kiện

Hội thảo Rà soát chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Tiểu học

Trong ngày 15/6/2021, tại Phòng hội thảo tầng 7, trường Đại học Hạ Long, phòng Đào tạo kết hợp với khoa Sư phạm đã tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến các nhà tuyển dụng, các cán bộ quản lí, các giảng viên về Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo cho mã ngành Giáo dục Mầm non và mã ngành Giáo dục Tiểu học.

GIỚI THIỆU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NONGIỚI THIỆU NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌCTrường Đại học Hạ Long tổ chức chuyến đi tham quan, học tập thực tế cho lưu học sinh Lào K9Giảng viên khoa Sư phạm với công tác thực tế các trường phổ thôngĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Đào tạo

THỰC TRẠNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Tóm tắt: Văn hóa học đường (VHHĐ) đang là một vấn đề thời sự đáng quan tâm trong các nhà trường hiện nay. Trong bài báo này, trên cơ sở trình bày kết quả khảo sát thực trạng VHHĐ của sinh viên (SV) Khoa Sư phạm Mầm non (SPMN) Trường Đại học Hạ Long (ĐHHL) hiện nay, tác giả đề xuất một số biện pháp giáo dục VHHĐ cho SV Khoa SPMN Trường ĐHHL.

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non

Nghiên cứu khoa học

post-img

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến vai trò và ý nghĩa của nhóm nghiên cứu (NNC) và nhóm nghiên cứu mạnh trong nghiên cứu khoa học (NCKH). Tác giả điểm lại thực trạng công tác NCKH tại Trường Đại học Hạ Long, giới thiệu về những yếu tố cơ bản của nhóm nghiên cứu mạnh và đề xuất các biện pháp để thành lập và hoạt động NNC tiến tới NNC mạnh tại Trường Đại học Hạ Long.

MỘT SỐ BÀI TẬP BẮT CHƯỚC DÀNH CHO TRẺ TỰ KỈ