Thứ Năm, 21/3/2024 | 14:00 GMT +7

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON – KHOA SƯ PHẠM

Là một trong các ngành đào tạo trình độ đại học của Khoa Sư phạm,Trường Đại học Hạ Long, đào tạo cử nhân đại học ngành Giáo dục Mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Có đủ sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; có kiến thức về khoa học Giáo dục Mầm non. Có kĩ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt ch­ương trình GDMN. Có năng lực nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn Giáo dục Mầm non, đáp ứng được sự phát triển của GDMN, chủ động trong giải quyết vấn đề thực tiễn nghề nghiệp và thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Ban truyền thông

BÌNH LUẬN