Trung tâm Thông tin, Thư viện và Giao lưu văn hóa Việt- Nhật

Trung tâm TT Thư viện

NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 21/4 – CHỦ ĐỀ NĂM 2024 “SÁCH HAY BẠN ĐỌC”

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sách. Khuyến khích mọi người đọc sách, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức. Đồng thời góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động Trường Đại học Hạ Long, năm học 2023 – 2024Trường Đại học Hạ Long Khai giảng năm học mới, 2023 – 2024PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh trao tặng sách chuyên ngành Báo chí học cho trường Đại học Hạ LongTọa đàm “Chuyển đổi số trong công tác giảng dạy tại Trường Đại học Hạ Long”Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4: Nguồn gốc, ý nghĩa