Thứ Hai, 1/10/2018 | 10:54 GMT +7

Đội ngũ giảng viên trường đại học Hạ Long

Tính đến tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Hạ Long có 286 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó có 216 giảng viên (chiếm 75,5%). Về trình độ đào tạo, trường có 21 tiến sĩ, 171 thạc sĩ.

 Trường Đại học Hạ Long được thành lập từ cuối năm 2014 trên cơ sở hai trường cao đẳng của tỉnh: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Đội ngũ giảng viên khi trường mới thành lập chỉ có 3 tiến sĩ và 133 thạc sĩ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, đã ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long với chế độ đãi ngộ đặc biệt (tuỳ theo chuyên ngành, học hàm, học vị và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện):

– Tiến sĩ được hỗ trợ một lần từ 300-700 triệu đồng, hỗ trợ hàng tháng từ 7-10 lần mức lương tối cơ sở, hỗ trợ tiền nhà ở từ 2,5-4,5 tỷ đồng và một số chế độ ưu đãi khác.

– Thạc sĩ đào tạo nước ngoài được hỗ trợ một lần từ 100-300 triệu đồng, hỗ trợ hàng tháng từ 3 lần mức lương tối cơ sở, riêng ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc được hỗ trợ tiền nhà ở từ 1,0-1,5 tỷ đồng và một số chế độ ưu đãi khác.

– Thạc sĩ đào tạo trong nước ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc được hỗ trợ tiền nhà ở từ 500-750 triệu đồng và một số chế độ ưu đãi khác.

Ngoài ra, đối với một số chuyên ngành trường cần tuyển nhưng không thuộc đối tượng thu hút của Tỉnh thì trường có chế độ hỗ trợ thu hút riêng.

Giảng viên ở các khoa cũng tích cực đi học cao học và nghiên cứu sinh.

Kết quả: Đã có 8 tiến sĩ và 1 thạc sĩ học nước ngoài về Trường Đại học Hạ Long làm việc và đã được hưởng chế độ hỗ trợ thu hút của Tỉnh; Đã có 3 tiến sĩ và 2 thạc sĩ học nước ngoài về Trường Đại học Hạ Long làm việc và đã được hưởng chế độ hỗ trợ thu hút của Trường.

Số lượng tiến sĩ, thạc sĩ do thu hút, tuyển mới và đi học đã tăng nhanh: Tiến sĩ tăng gấp 7 lần, thạc sĩ tăng 1,3 lần so với 3 năm trước.

Tính đến tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Hạ Long có 286 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó có 216 giảng viên (chiếm 75,5%). Về trình độ đào tạo, trường có 21 tiến sĩ, 171 thạc sĩ.

Kết quả thu hút giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ học nước ngoài:

  • Ngôn ngữ Trung Quốc: 02 tiến sĩ.
  • Ngôn ngữ Nhật: 01 tiến sĩ.
  • Ngôn ngữ Anh: 02 tiến sĩ.
  • Công nghệ thông tin: 03 tiến sĩ.
  • Sinh: 02 tiến sĩ.
  • Môi trường: 01 tiến sĩ và 02 thạc sĩ học nước ngoài.
  • Nuôi trồng thuỷ sản: 01 tiến sĩ và 01 thạc sĩ học nước ngoài.

Từ nay đến hết năm 2020, trường Đại học Hạ Long tiếp tục tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh với chỉ tiêu: Phấn đấu thu hút được 07 tiến sĩ và 35 thạc sĩ theo chính sách thu hút đặc biệt của Tỉnh.

BÌNH LUẬN