Thứ Hai, 1/10/2018 | 10:54 GMT +7

Đội ngũ giảng viên trường đại học Hạ Long

Tính đến tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Hạ Long có 286 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó có 216 giảng viên (chiếm 75,5%). Về trình độ đào tạo, trường có 21 tiến sĩ, 171 thạc sĩ.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

 Trường Đại học Hạ Long được thành lập từ cuối năm 2014 trên cơ sở hai trường cao đẳng của tỉnh: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Đội ngũ giảng viên khi trường mới thành lập chỉ có 3 tiến sĩ và 133 thạc sĩ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, đã ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long với chế độ đãi ngộ đặc biệt (tuỳ theo chuyên ngành, học hàm, học vị và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện):

– Tiến sĩ được hỗ trợ một lần từ 300-700 triệu đồng, hỗ trợ hàng tháng từ 7-10 lần mức lương tối cơ sở, hỗ trợ tiền nhà ở từ 2,5-4,5 tỷ đồng và một số chế độ ưu đãi khác.

– Thạc sĩ đào tạo nước ngoài được hỗ trợ một lần từ 100-300 triệu đồng, hỗ trợ hàng tháng từ 3 lần mức lương tối cơ sở, riêng ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc được hỗ trợ tiền nhà ở từ 1,0-1,5 tỷ đồng và một số chế độ ưu đãi khác.

– Thạc sĩ đào tạo trong nước ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc được hỗ trợ tiền nhà ở từ 500-750 triệu đồng và một số chế độ ưu đãi khác.

Ngoài ra, đối với một số chuyên ngành trường cần tuyển nhưng không thuộc đối tượng thu hút của Tỉnh thì trường có chế độ hỗ trợ thu hút riêng.

Giảng viên ở các khoa cũng tích cực đi học cao học và nghiên cứu sinh.

Kết quả: Đã có 8 tiến sĩ và 1 thạc sĩ học nước ngoài về Trường Đại học Hạ Long làm việc và đã được hưởng chế độ hỗ trợ thu hút của Tỉnh; Đã có 3 tiến sĩ và 2 thạc sĩ học nước ngoài về Trường Đại học Hạ Long làm việc và đã được hưởng chế độ hỗ trợ thu hút của Trường.

Số lượng tiến sĩ, thạc sĩ do thu hút, tuyển mới và đi học đã tăng nhanh: Tiến sĩ tăng gấp 7 lần, thạc sĩ tăng 1,3 lần so với 3 năm trước.

Tính đến tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Hạ Long có 286 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó có 216 giảng viên (chiếm 75,5%). Về trình độ đào tạo, trường có 21 tiến sĩ, 171 thạc sĩ.

Kết quả thu hút giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ học nước ngoài:

  • Ngôn ngữ Trung Quốc: 02 tiến sĩ.
  • Ngôn ngữ Nhật: 01 tiến sĩ.
  • Ngôn ngữ Anh: 02 tiến sĩ.
  • Công nghệ thông tin: 03 tiến sĩ.
  • Sinh: 02 tiến sĩ.
  • Môi trường: 01 tiến sĩ và 02 thạc sĩ học nước ngoài.
  • Nuôi trồng thuỷ sản: 01 tiến sĩ và 01 thạc sĩ học nước ngoài.

Từ nay đến hết năm 2020, trường Đại học Hạ Long tiếp tục tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh với chỉ tiêu: Phấn đấu thu hút được 07 tiến sĩ và 35 thạc sĩ theo chính sách thu hút đặc biệt của Tỉnh.

Giảng viên thỉnh giảng

Sau nhiều năm nỗ lực và cống hiến, Trường Đại học Hạ Long đã xây dựng một đội ngũ giảng viên tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, theo quy định của Ban Giám hiệu trường, lực lượng này chỉ đảm nhận 70% khối lượng đào tạo của trường, phần còn lại (30%) được đảm nhận bởi đội ngũ thỉnh giảng là những chuyên gia, giảng viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm từ các viện nghiên cứu, các trường đại học danh tiếng khác trong và ngoài nước. Mục tiêu của phương thức này là nhằm đa dạng hóa nguồn kiến thức đào tạo của Nhà trường, thay vì chỉ bó buộc vào một cách dạy hay cách nghĩ cục bộ như ở nhiều trường khác. Ngày 27 tháng 7 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND quy định chế độ chi cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thỉnh giảng tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Nhà trường được mời giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước tham gia thỉnh giảng tại các ngành đào tạo đại học. Đến nay Trường đã mời 15 phó giáo sư và 49 tiến sĩ tham gia thỉnh giảng tại Trường diện hưởng chế độ từ ngân sách của Tỉnh. Bên cạnh các đối tượng giảng viên thỉnh giảng hưởng chế độ trên, Nhà trường còn mời thêm giảng viên thỉnh giảng do Trường tự chi trả chế độ (có biểu phụ lục kèm theo). (Ảnh)

Đội ngũ giảng thỉnh giảng đã đóng vai trò to lớn trong sự thành công của trường cho đến nay. Nhà trường đầu tư thời gian trong việc chắt lọc, chọn lựa giảng viên thỉnh giảng. Đây thường là những giảng viên có kinh nghiệm lâu năm, có học hàm và học vị cao, đóng vai trò chuyên môn đầu ngành trong và ngoài nước. Đội ngũ này đảm nhận những môn học khó, chính yếu trong từng ngành, nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của toàn trường, đồng thời đảm bảo mục tiêu đa dạng hóa cách dạy, cách học, và cách nghĩ trong môi trường Đại học Hạ Long.

Phụ lục: kết quả mời giảng viên thỉnh giảng giai đoạn 2015-2018

TT Tên cơ sở đào tạo, nghiên cứu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 01 Phó giáo sư  01 tiến sĩ
2 Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên 02 tiến sĩ  01 tiến sĩ
3 Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 01 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ 01 tiến sĩ
4 Trường Đại học Hà Nội 03 tiến sĩ 02 tiến sĩ 02 tiến sĩ
5 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội 03 tiến sĩ 09 tiến sĩ 08 tiến sĩ
6 Trường Đại học Ngoại thương 03 Phó giáo sư 01 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ
7 Viện Nghiên cứu văn hoá – Viện Khoa học
xã hội Việt Nam
01 Phó giáo sư
8 Trường đại học Công nghệ Thông tin và
Truyền thông – Đại học Thái Nguyên
  04 tiến sĩ 01 tiến sĩ
9 Trường Đại học Công nghệ và Quản lí Hữu nghị 01 tiến sĩ 01 tiến sĩ
10 Trường Đại học Khoa học tự nhiên-ĐHQGHN 01 tiến sĩ
11 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên 01 Phó giáo sư
12 Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 02 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ
13 Văn phòng Huyện uỷ Vân Đồn 01 tiến sĩ
14 Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội 01 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ
15 Viện Môi trường và Phát triển bền vững (VESDI) 01 Phó giáo sư
16 Viện Nghiên cứu tôn giáo thuộc Viện hàn lâm KHXH Việt Nam 01 Phó giáo sư
17 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 01 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ
18 Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội 02 tiến sĩ
19 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 01 Phó giáo sư
20 Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 01 tiến sĩ
21 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 01 tiến sĩ
Tổng 6 Phó giáo sư và 08 tiến sĩ 7 Phó giáo sư và 24 tiến sĩ 2 Phó giáo sư và 17 tiến sĩ

BÌNH LUẬN