Thứ Hai, 16/10/2023 | 08:54 GMT +7

THÀNH TỰU TỪ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Từ khi thành lập đến nay, Trường đại học Hạ Long ngày càng hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu ngày một phù hợp với chiến lực phát triển của nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên được nâng cao về chất lượng,

Sau một thời gian thành lập và phát triển tới nay, Trường Đại học Hạ Long có tổng số trên 300 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong đó: Phó giáo sư : 01 người, tiến sĩ  có 38 người (tăng 13 lần so với năm 2014); Thạc sĩ có 195 người (tăng 1,3 lần so với năm 2014). Nhà trường không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, đang khẳng định uy tín, trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Để có được những thành tựu trên, Trường Đại học Hạ Long luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với nhiều cơ chế, chính sách như: Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc; Ký hợp đồng thỉnh giảng với các giáo sư, phó giáo sư, các chuyên gia uy tín, tuyển dụng được các tiến sĩ và thạc sĩ đào tạo ở nước ngoài…. Lãnh đạo nhà trường rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đã cử nhiều giảng viên đi học nghiên cứu sinh, cao học… Góp phần tạo nguồn giảng viên chất lượng cao, đảm bảo việc mở hơn chục mã ngành đào tạo hệ đại học.

Đội ngũ giảng viên Nhà trường có trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy hiện đại đáp ứng nhu cầu học của sinh viên. Các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật,  Hàn, Trung Quốc sinh viên được thực hành giao tiếp với giảng viên, chuyên gia người nước ngoài từ đó nâng cao được khả năng giao tiếp và tìm hiểu văn hóa bản địa. Bên cạnh việc sở hữu đội ngũ giảng viên có chất lượng là các nhà giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia có kinh nghiệm làm việc thực tế nhiều năm tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Nhà trường đã ký hợp đồng thỉnh giảng với các giáo sư, phó giáo sư, các chuyên gia uy tín, tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài (chủ yếu là Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) qua các tổ chức văn hóa, giáo dục uy tín.

Từ chiến lược phát triển đó, có thể thấy, đội ngũ giảng viên ngày càng phát triển theo hướng tinh gọn, năng lực chuyên môn ngày càng cao, có đạo đức, lối sống lành mạnh và có tâm với nghề, tất cả vì mục tiêu xây dựng Trường Đại học Hạ Long ngày càng vững mạnh, đoàn kết, nỗ lực, quán triệt quan điểm phát triển của Trường là:“Tự chủ – Ứng dụng – Đại học số – Thương hiệu”.

BÌNH LUẬN