Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hội thảo tập huấn dự án “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” tháng 3/2021

Từ ngày 22/3 đến ngày 25/3/2021, dự án “Giám sát xu hướng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam” (MOTIVE) được tổ chức đợt tập huấn tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE), Hà Nội. Dự án do quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022 thông qua Hiệp hội các trường đại học Alma Laurea (Italia).

Trường ĐHHL tham gia Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnhSản phẩm Khoa học Công nghệ“Tăng cường liên kết và đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong thời kỳ hội nhập quốc tế”.Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020

Tập san Thông tin khoa học

THÔNG TIN KHOA HỌC TẬP 4

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống (1959-2019), 05 năm thành lập, Trường Đại học Hạ Long phát hành Thông tin khoa học tập 4 với 29 bài viết của cán bộ, giảng viên, các cộng tác viên của nhà trường thuộc nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, xin trân trọng […]

PHÁT HÀNH THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 3THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 1