Thứ Tư, 27/3/2024 | 14:48 GMT +7

NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KHOA SƯ PHẠM

Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên được xây dựng năm 2023, thuộc quản lý chuyên môn của Khoa Sư phạm (thành lập theo Quyết định số 1042/QĐ-ĐHHL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long). Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu: Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên bậc THCS trong chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình 2018) toàn diện cả về chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp.

Ban truyền thông

BÌNH LUẬN