Thứ Tư, 10/4/2019 | 10:52 GMT +7

Chuyên gia trong nước

Sau nhiều năm nỗ lực và cống hiến, Trường Đại học Hạ Long đã xây dựng một đội ngũ giảng viên tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, theo quy định của Ban Giám hiệu trường, lực lượng này chỉ đảm nhận 70% khối lượng đào tạo của trường, phần còn […]

Sau nhiều năm nỗ lực và cống hiến, Trường Đại học Hạ Long đã xây dựng một đội ngũ giảng viên tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, theo quy định của Ban Giám hiệu trường, lực lượng này chỉ đảm nhận 70% khối lượng đào tạo của trường, phần còn lại (30%) được đảm nhận bởi đội ngũ thỉnh giảng là những chuyên gia, giảng viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm từ các viện nghiên cứu, các trường đại học danh tiếng khác trong và ngoài nước. Mục tiêu của phương thức này là nhằm đa dạng hóa nguồn kiến thức đào tạo của Nhà trường, thay vì chỉ bó buộc vào một cách dạy hay cách nghĩ cục bộ như ở nhiều trường khác. Ngày 27 tháng 7 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND quy định chế độ chi cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thỉnh giảng tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Nhà trường được mời giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước tham gia thỉnh giảng tại các ngành đào tạo đại học. Đến nay Trường đã mời 15 phó giáo sư và 49 tiến sĩ tham gia thỉnh giảng tại Trường diện hưởng chế độ từ ngân sách của Tỉnh. Bên cạnh các đối tượng giảng viên thỉnh giảng hưởng chế độ trên, Nhà trường còn mời thêm giảng viên thỉnh giảng do Trường tự chi trả chế độ (có biểu phụ lục kèm theo). (Ảnh)

Đội ngũ giảng thỉnh giảng đã đóng vai trò to lớn trong sự thành công của trường cho đến nay. Nhà trường đầu tư thời gian trong việc chắt lọc, chọn lựa giảng viên thỉnh giảng. Đây thường là những giảng viên có kinh nghiệm lâu năm, có học hàm và học vị cao, đóng vai trò chuyên môn đầu ngành trong và ngoài nước. Đội ngũ này đảm nhận những môn học khó, chính yếu trong từng ngành, nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của toàn trường, đồng thời đảm bảo mục tiêu đa dạng hóa cách dạy, cách học, và cách nghĩ trong môi trường Đại học Hạ Long.

Phụ lục: kết quả mời giảng viên thỉnh giảng giai đoạn 2015-2018

TT Tên cơ sở đào tạo, nghiên cứu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 01 Phó giáo sư  01 tiến sĩ
2 Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên 02 tiến sĩ  01 tiến sĩ
3 Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 01 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ 01 tiến sĩ
4 Trường Đại học Hà Nội 03 tiến sĩ 02 tiến sĩ 02 tiến sĩ
5 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội 03 tiến sĩ 09 tiến sĩ 08 tiến sĩ
6 Trường Đại học Ngoại thương 03 Phó giáo sư 01 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ
7 Viện Nghiên cứu văn hoá – Viện Khoa học
xã hội Việt Nam
01 Phó giáo sư
8 Trường đại học Công nghệ Thông tin và
Truyền thông – Đại học Thái Nguyên
  04 tiến sĩ 01 tiến sĩ
9 Trường Đại học Công nghệ và Quản lí Hữu nghị 01 tiến sĩ 01 tiến sĩ
10 Trường Đại học Khoa học tự nhiên-ĐHQGHN 01 tiến sĩ
11 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên 01 Phó giáo sư
12 Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 02 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ
13 Văn phòng Huyện uỷ Vân Đồn 01 tiến sĩ
14 Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội 01 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ
15 Viện Môi trường và Phát triển bền vững (VESDI) 01 Phó giáo sư
16 Viện Nghiên cứu tôn giáo thuộc Viện hàn lâm KHXH Việt Nam 01 Phó giáo sư
17 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 01 Phó giáo sư, 01 tiến sĩ
18 Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội 02 tiến sĩ
19 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 01 Phó giáo sư
20 Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 01 tiến sĩ
21 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 01 tiến sĩ
Tổng 6 Phó giáo sư và 08 tiến sĩ 7 Phó giáo sư và 24 tiến sĩ 2 Phó giáo sư và 17 tiến sĩ

BÌNH LUẬN