Tin tức sự kiện

LCĐ KHOA VĂN HÓA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐTN-LCĐVH, Liên chi đoàn Khoa Văn hóa đã tổ chức và tham gia một chuỗi các chương trình kỉ chào mừng 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) Tham dự chương trình có đồng chí Lê Thanh Hoa – Bí thư Liên chi đoàn khoa Văn hóa, […]

CHI BỘ KHOA VĂN HOÁ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚIĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN – NGÀNH QUẢN QUẢN LÝ VĂN HÓA NĂM 2022ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN – NGÀNH QUẢN QUẢN LÝ VĂN HÓA NĂM 2020ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN – NGÀNH QUẢN QUẢN LÝ VĂN HÓA NĂM 2018CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA

Hướng nghiệp