Thứ Tư, 27/3/2024 | 14:40 GMT +7

NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN – KHOA SƯ PHẠM

Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Sư phạm Ngữ văn (Sư phạm Ngữ văn – Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp) được xây dựng năm 2023, thuộc quản lý chuyên môn của Khoa Sư phạm (theo Quyết định số 788/QĐ-ĐHHL ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long).

BÌNH LUẬN