Khoa Sư phạm

Cán bộ giảng viên Trường Đại học Hạ Long tham gia Lớp bồi dưỡng của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương năm 2024

Từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2024, tại TP. Hạ Long, 25 cán bộ giảng viên giảng dạy các ngành Văn học, Văn hóa, Nghệ thuật Trường Đại học Hạ Long tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật với chủ đề “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận – phê bình và quảng bá” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương tổ chức.