Khoa Sư phạm

Giảng viên khoa Sư phạm với công tác thực tế các trường phổ thông

Thực hiện kế hoạch số 01/ĐHHL-KSP ngày 18/3/2021 của khoa Sư phạm về việc “Kiểm tra công tác thực tập, kiến tập và tìm hiểu thực tế phổ thông năm học 2020-2021”, sáng ngày 30 và 31/3/2021, các thầy cô giảng viên khoa Sư phạm đã đến thăm và làm việc tại trường Tiểu học Đông Mai (thị xã Quảng Yên) và trường Thực hành Sư phạm (Đại học Hạ Long).  

THỰC TRẠNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Tóm tắt: Văn hóa học đường (VHHĐ) đang là một vấn đề thời sự đáng quan tâm trong các nhà trường hiện nay. Trong bài báo này, trên cơ sở trình bày kết quả khảo sát thực trạng VHHĐ của sinh viên (SV) Khoa Sư phạm Mầm non (SPMN) Trường Đại học Hạ Long (ĐHHL) hiện nay, tác giả đề xuất một số biện pháp giáo dục VHHĐ cho SV Khoa SPMN Trường ĐHHL.