Thứ Hai, 11/3/2024 | 17:48 GMT +7

Phương thức tuyển sinh năm 2024

Tổng hợp các trình độ, phương thức tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Hạ Long

1. Trình độ thạc sĩ

 • Căn cứ kết quả học tập toàn khóa trình độ đại học của thí sinh để xét tuyển.
 • Điều kiện trúng tuyển:
  • (1) Thí sinh đạt năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
  • (2) Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp của điểm trung bình chung toàn khóa theo thang điểm 4 cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

2. Trình độ đại học

2.1. Đại học chính quy: có 6 phương thức (PT):

a) PT1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã: 100)

 • Ngưỡng xét tuyển đối với các ngành ngoài sư phạm: Mức điểm tối thiểu theo thang điểm 30 (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên đạt từ 15 điểm trở lên;
 • Ngưỡng xét tuyển đối với các ngành sư phạm: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) PT2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) (Mã: 200)

 • Ngưỡng xét tuyển đối với các ngành ngoài sư phạm: Mức điểm tối thiểu theo thang điểm 30 (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc đạt từ 20 điểm trở lên, trong đó, điểm ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên.
 • Ngưỡng xét tuyển đối với các ngành sư phạm: Tổng điểm các môn xét tuyển theo thang điểm 30 đạt từ 20 điểm trở lên; xếp loại học lực lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

c) PT3: Tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐH Hạ Long (Mã: 303)

 • Sử dụng kết quả tốt nghiệp trung cấp ngành Hội họa của thí sinh để xét tuyển vào đại học ngành Thiết kế đồ họa.
 • Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

d) PT4: Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế (Mã: 409): Thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế để xét tuyển: Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ nhân đôi) đạt từ 21 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên). Chi tiết xem tại đây.

đ) PT5: Xét kết hợp kết quả học học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế (Mã: 410): Thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế để xét tuyển: Tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ nhân đôi) đạt từ 21 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên). Chi tiết xem tại đây.

e) PT6: Phương thức khác (kết hợp kết quả học tập cấp THPT với kết quả HSG cấp tỉnh/3 năm THPT) (Mã: 500): Chi tiết xem tại đây.

 • Trường hợp thí sinh sử dụng kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để xét tuyển: Tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhân đôi) đạt từ 21 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).
 • Trường hợp thí sinh sử dụng kết quả học sinh giỏi 03 năm ở bậc THPT để xét tuyển: Tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi 03 năm ở bậc THPT (điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi 03 năm ở bậc THPT nhân đôi) đạt từ 21 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).

2.2. Đại học liên thông chính quy

 • Xét tuyển 20% chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu đại học chính quy gồm các ngành: (1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (2) Quản trị khách sạn, (3) Khoa học máy tính, (4) Quản lý văn hóa, (5) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
 • Xét tuyển điểm trung bình học tập toàn khóa ở bậc cao đẳng: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích luỹ ở bậc cao đẳng.

2.3. Đại học vừa làm vừa học

 • Xét tuyển 30% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy theo từng lĩnh vực đào tạo trình độ đại học, gồm các ngành: (1) Ngôn ngữ Anh, (2) Ngôn ngữ Trung Quốc, (3) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (4) Quản trị khách sạn, (5) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
 • Xét tuyển dựa vào kết quả học tập toàn khóa ở bậc đại học: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích luỹ ở bậc đại học.

3. Trình độ cao đẳng

3.1. Đối với ngành Giáo dục Mầm non

 • PT1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã: 100): Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • PT2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) (Mã: 200): Tổng điểm các môn xét tuyển theo thang điểm 30 đạt từ 19 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên); xếp loại học lực lớp 12 đạt từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;

3.2. Đối với ngành Thanh nhạc: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 môn Ngữ văn và thi các môn năng khiếu (Hát, Thẩm âm-Tiết tấu)

 • Ngưỡng xét tuyển: Tổng điểm các môn xét tuyển theo thang điểm 30 đạt từ 19 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên);
 • Điều kiện: Điểm trung bình các môn năng khiếu đạt từ 7,0 điểm trở lên.

4. Trình độ trung cấp khối ngành nghệ thuật: Trường tổ chức thi tuyển năng khiếu.

5. Bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài: Tuyển sinh đối tượng là người nước ngoài và các lưu học sinh có nhu cầu học tiếng Việt. Chương trình chuẩn thời gian 10 tháng (từ tháng 10 năm nay đến tháng 8 năm sau) hoặc chương trình theo nhu cầu của người học.

BÌNH LUẬN