Chủ Nhật, 16/9/2018 | 01:17 GMT +7

Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu

Kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu các năm học tải về tại đây

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, THỜI KHÓA BIỂU

Năm học Tên văn bản Ghi chú
2018-2019 Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019
Thời khóa biểu Học kỳ 1:

Cơ sở 1;

Cơ sở 2: Khoa Văn hóa, Khoa Du lịch, Khoa Nghệ thuật, Khối Cao đẳng năm thứ nhất

Thời khóa biểu Học kỳ 2
Thời khóa biểu Học kỳ hè
Lịch học lại