Thứ Hai, 29/10/2018 | 14:43 GMT +7

Các biểu mẫu văn bản dành cho sinh viên

Sinh viên khi làm các thủ tục có liên quan, cần tải các biểu mẫu và điền đủ các thông tin, xin xác nhận và nộp cho phòng Đào tạo. Đề nghị xem kĩ hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục dưới đây.

TT Mẫu văn bản Ghi chú
1 Đơn xin bảo lưu và nghỉ học tạm thời Tải về tại đây
2 Đơn xin học lại, học cải thiện Tải về tại đây
3 Đơn xin tiếp tục học tập sau bảo lưu Tải về tại đây
4 Đơn xin hoãn thi Tải về tại đây
5 Đơn xin chuyển ngành đào tạo Tải về tại đây
6 Đơn đề nghị chuyển điểm học phần Tải về tại đây
7 Đơn xin chuyển trường Tải về tại đây Dùng cho sinh viên trường khác muốn chuyển về ĐHHL.
8 Đơn đề nghị cấp lại Tải về tại đây Dùng cho cựu sinh viên, cựu học viên.
9 Đơn đề nghị xác minh Tải về tại đây Dùng cho cựu sinh viên, cựu học viên.
10 Đơn đề nghị miễn học Tải về tại đây

QUY TRÌNH CỦA CÁC THỦ TỤC

1. BẢO LƯU VÀ NGHỈ HOC TẠM THỜI
Bước 1 Sinh viên nộp đơn có xác nhận của GVCN và khoa về phòng Đào tạo Sinh viên phải có điểm tích lũy ít nhất một học kì và trung bình chung toàn khóa theo quy chế.
Bước 2 Phòng Đào tạo in bảng điểm kèm theo đơn trình Hiệu trưởng kí. Phòng Đào tạo xác nhận bảo lưu kết quả học tập, Hiệu trưởng xác nhận thời gian dừng học tạm thời không quá 02 học kì.
Bước 3 Phòng Đào tạo sao 02 loại giấy tờ trên thành 05 bản (có dấu của nhà trường), giao lại cho sinh viên 04 bản. Sinh viên giữ 01 bản, gửi về khoa, phòng CTHSSV và phòng TT 01 bản.
2. HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN
Bước 1 Sinh viên nộp đơn tại phòng Đào tạo Những sinh viên có điểm tích lũy các học phần là F phải đăng kí học lại; các học phần đạt điểm D, D+ có thể đăng kí học cải thiện nếu có nhu cầu.
Bước 2 Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách đăng kí, thông báo mức học phí tới sinh viên.
Bước 3 Sinh viên đóng học phí học lại, học cải thiện
Bước 4 Phòng Đào tạo lập danh sách lớp, phân công giảng viên, lên thời khóa biểu, bố trí phòng học. Các lớp học lại, học cải thiện tuân thủ quy chế đào tạo như các lớp học thông thường.
3. TIẾP TỤC HỌC TẬP SAU BẢO LƯU
Bước 1 Sinh viên nộp đơn về phòng Đào tạo kèm theo hồ sơ bảo lưu Nộp đơn trước thời điểm bắt đầu các học kì trong thời hạn bảo lưu.
Bước 2 Phòng Đào tạo xác nhận điều kiện tiếp tục học tập, trình Hiệu trưởng kí duyệt
Bước 3 Phòng CTHSSV xếp lớp và chuyển hồ sơ sinh viên về lớp mới. Sinh viên về lớp tiếp tục học tập
4. HOÃN THI
Bước 1 Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi tới phòng Đào tạo và phòng Thanh tra có xác nhận của khoa trước ngày thi. Sinh viên phải có lí do chính đáng: Ốm đau, tai nạn, hiếu, hỉ… hoặc được triệu tập tham gia các hoạt động của các cơ quan chức năng và phải có minh chứng rõ ràng. Sinh viên có thể nộp kèm minh chứng hoặc hoàn thiện minh chứng sau. Nếu không có minh chứng phù hợp thì sinh viên bị coi là bỏ thi.
Bước 2 Phòng Đào tạo và phòng Thanh tra xếp lịch thi cho sinh viên vào kì thi kế tiếp và sinh viên được tính điểm tổng kết ứng với lần thi đã xin phép nghỉ
5. CHUYỂN NGÀNH ĐÀO TẠO
Bước 1 Sinh viên nộp đơn kèm xác nhận của hai khoa chuyển đi và đến. Sinh viên xin chuyển phải đảm bảo đủ điều kiện đầu vào về điểm số và tổ hợp xét tuyển của ngành chuyển đến.
Bước 2 Phòng Đào tạo xem xét các điều kiện và dự thảo Quyết định chuyển ngành trình Hiệu trưởng kí duyệt.
Bước 3 Sinh viên nhận Quyết định và chuyển về lớp mới. Sinh viên phải đóng học phí cả kì ứng với thời điểm chuyển ngành.
6. CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN
Bước 1 Sinh viên nộp đơn có xác nhận của Khoa và kèm theo bảng điểm về phòng đào tạo, phòng TT Bảng điểm tích lũy ở trường khác hoặc ngành khác của ĐHHL phải được đóng dấu.
Bước 2 Phòng Đào tạo nhập các điểm theo đề nghị và được xác nhận đồng ý từ Khoa.  

BÌNH LUẬN