Thứ Hai, 11/1/2021 | 15:18 GMT +7

BỘ THỦ TỤC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

..

Nhằm phục vụ người học được thuận lợi, Trường Đại học Hạ Long ban hành bộ thủ tục giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa. Người học có thể tải các văn bản và thực hiện theo các quy trình

TT Đơn vị Mã TTQT Tên TTQT Biểu mẫu
1 Phòng Công tác chính trị, QL&HT sinh viên QT0101 Sinh viên xin nghỉ học bieumau
QT0102 Sinh viên xin thôi học và rút hồ sơ bieumau
QT0103 Sinh viên xin mượn hồ sơ bieumau
QT0104 Sinh viên xin được hưởng trợ cấp xã hội bieumau
QT0105 Sinh viên xin được hưởng chế độ miễn, giảm học phí bieumau
QT0106 Sinh viên xin được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập bieumau
QT0107 Sinh viên xin được hưởng chế độ hỗ trợ chỗ ở bieumau
QT0108 Chế độ chính sách hỗ trợ tiền ăn cho sinh viên bieumau
QT0109 chế độ hỗ trợ học phí cho sinh viên bieumau
2 Phòng Đào tạo QT0201 Đăng ký xét tốt nghiệp bieumau
QT0202 Đăng ký học lại, học cải thiện bieumau
QT0203 Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm bieumau
QT0204 Xác minh văn bằng, chứng chỉ bieumau
QT0205 Đăng ký bảo lưu, tiếp tục học bieumau
QT0206 Đăng ký nghỉ dạy, đổi giờ, dạy bù bieumau
3 Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học QT0301 Tiếp nhận lưu học sinh diện tự túc bieumau
QT0302 Tiếp nhận lưu học sinh diện theo thoả thuận hợp tác bieumau
QT0303 Gia hạn thị thực, tạm trú cho người nước ngoài bieumau
QT0305 Đón tiếp người nước ngoài đến làm việc tại Trường Đại học Hạ Long bieumau
QT0308 Đề xuất tiếp nhận người nước ngoài đến làm việc bieumau
QT0309 Đăng bài website bieumau
QT0310 Đăng kí tổ chức hội thảo bieumau
4 Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế QT0601 Nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bieumau
QT0602 Chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức bieumau
QT0603 Đề nghị điều chỉnh phụ cấp ưu đãi bieumau
QT0604 Tiếp nhận viên chức bieumau
QT0605 Tuyển dụng viên chức bieumau
QT0606 Tuyển dụng lao động hợp đồng bieumau
QT0607 Đề nghị thôi việc bieumau
QT0608 Đề nghị thuyên chuyển công tác (viên chức) bieumau
QT0612 Khiếu nại bieumau
QT0613 Tố cáo bieumau
QT0614 Kiến nghị, phản ánh bieumau
QT0618 Đề nghị nghỉ phép bieumau
QT0619 Đề nghị nghỉ việc không hưởng lương bieumau
QT0620 Đề nghị nghỉ việc (do ốm đau, thai sản) bieumau
QT0621 Đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội về ốm đau; bieumau
QT0622 Đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội về thai sản bieumau
QT0623 Đề nghị hưởng chế độ dưỡng sức bieumau
QT0624 Đề nghị thẩm định văn bản của Trường trước khi ban hành bieumau
QT0625 Đăng kí tham gia bảo hiểm xã hội bieumau
5 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học QT0801 Học viên xin phúc khảo điểm thi chứng chỉ Công nghệ thông tin bieumau
6 Trung tâm Thực hành, Dịch vụ Du lịch và Nghệ thuật QT1001 Đăng kí học bieumau
QT1002 Đăng kí thi cấp chứng chỉ. bieumau

 

BÌNH LUẬN