Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Thông báo

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức thi cấp Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Sáng 17/03/2019, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học cho hơn 180 học viên là sinh viên trường đại học Hạ Long và các học viên là cán bộ viên chức người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

[TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC] THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tin tức

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức thi cấp Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Sáng 17/03/2019, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học cho hơn 180 học viên là sinh viên trường đại học Hạ Long và các học viên là cán bộ viên chức người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG[TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC] THÔNG BÁO TUYỂN SINHThông báo tuyển sinh lớp Tiếng Trung