Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Tin tức

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hạ Long khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 9/2023

Chiều ngày 21/9/2023 tại nhà D Trường Đại học Hạ Long, cơ sở 1, trong không khí phấn khởi tựu trường bước vào năm học mới của sinh viên năm thứ nhất, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức lễ khai giảng Lớp Tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu và dự kiến trong tháng Chín sẽ tiếp tục khai giảng nhiều lớp học ngoại ngữ khác nữa để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong toàn trường.

Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 27/03/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 24/04/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 20/05/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 25/06/2022Danh sách công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Khóa thi ngày 31/07/2022