Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Thông báo

[TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC] THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học trường đại học Hạ Long tuyển sinh các lớp

Tin tức

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học được thành lập vào ngày 10/3/2015 theo quyết định số 126/QĐ-ĐHHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Hiện nay trung tâm có 2 văn phòng đại diện

[TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC] THÔNG BÁO TUYỂN SINHThông báo tuyển sinh lớp Tiếng Trung