Thứ Năm, 28/2/2019 | 15:34 GMT +7

Giới thiệu về cơ cấu tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học ứng dụng, giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông và các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học; thực hiện  các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên, phiên dịch, liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

 1. Giới thiệu chung

+ Tên đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

+ Địa chỉ:

Phòng 101 nhà D – cơ sở 1 – P. Nam Khê – TP. Uông Bí – Quảng Ninh

Tầng 4 – Cơ sở 2A – TP Hạ Long – Quảng Ninh

+ Điện thoại: 0333812320

+ Email: ttnnth.moet.edu.vn

+ Website:

+ Chức năng:

– Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học ứng dụng, giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông và các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học; thực hiện  các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên, phiên dịch, liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

+ Nhiệm vụ:

      – Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về ngoại ngữ, tin học cho học

sinh – sinh viên, cán bộ của trường.

      – Tổ chức mở lớp luyện thi và cấp chứng chỉ trình độ A, B, C về ngoại ngữ và tin học cho sinh viên trường để đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức hoạt động thông tin, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm mới về công nghệ thông tin.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.

– Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học đạt các trình độ A, B, C và cao hơn.

– Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật cung cấp, lắp đặt, duy tu bảo dưỡng các thiết bị tin học, biên soạn, dịch thuật tài liệu, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, giáo trình giảng dạy phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và nhà trường.

 + Cơ cấu tổ chức:

Cán bộ,  Giảng viên công tác tại trung tâm

 1. Vũ Thị Bích Thảo – Giảng viên – Giám đốc phụ trách trung tâm
 2. Nguyễn Thị Trang – Giảng viên – P. Giám đốc
 3. Đỗ Thị Bình – Chuyên viên

+ Biên chế đơn vị có: 3 người

+ Giảng viên: 2 người

+ Thạc sĩ: 3 người

 1. Tổ chức nhân sự:

Tên viên chức:

 1. Vũ Thị Bích Thảo

Chức vụ: Giám đốc phụ trách

– Ngạch viên chức: A1-15.111

– Trình độ đào tạo: Thạc sĩ ngôn ngữ Anh

– Nhiệm vụ được giao: Lãnh đạo và quản lý trung tâm theo nhiệm vụ, chức năng được quy định. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của trung tâm.

– ĐTCĐ: 0333812320

– ĐTDĐ: 0904680498

– Email: thivu@gmail.com

2. Nguyễn Thị Trang

 • Chức vụ: P. Giám đốc
 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Toán học
 • Nhiệm vụ được giao:

– Tham mưu cho giám đốc các nhiệm vụ để phát triển trung tâm

– Thực hiện các nhiệm vụ của Ban giám hiệu và giám đốc trung tâm khi được phân công.

 • Sđt: 0359816538
 • Email: nguyenthitrang.daihochalong@gmail.com

3. Đỗ Thị Bình

– Chức vụ: Chuyên viên

– Ngạch viên chức: A1-01.003

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

– Nhiệm vụ được giao: Trực trung tâm.Quản lý các lớp ngắn hạn,  báo cáo thu chi tài chính của trung tâm

– ĐTDĐ: 0974024655

– Email: dothibinhvhnt81@gmail.com

 

 

 

 

BÌNH LUẬN