Thứ Hai, 11/1/2021 | 15:18 GMT +7

BỘ THỦ TỤC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Nhằm chuẩn hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính trong nhà trường; qua đó cắt giảm chi phí về thời gian, tài chính, cải thiện môi trường giao dịch hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, Trường Đại học Hạ Long ban hành Bộ thủ tục quy trình giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa.

Quyết định về việc ban hành Bộ thủ tục quy trình giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa của Trường Đại học Hạ Long

Xem và tải TẠI ĐÂY

Phụ lục xem và tải TẠI ĐÂY

TT Đơn vị/ Nội dung Mã TTQT Tên Thủ tục Quy trình TẢI VỀ
1 Phòng Công tác chính trị, QL&HT sinh viên
Sinh viên thôi học và rút hồ sơ QT 01.01 Quy trình – Sinh viên thôi học và rút hồ sơ TẢI VỀ
BM 01.01 Biểu mẫu – sinh viên thôi học và rút hồ sơ TẢI VỀ
Miễn giảm học phí cho sinh viên QT 01.02 Quy trình – Miễn giảm học phí cho sinh viên TẢI VỀ
BM 01.02 Biểu mẫu – Miễn giảm học phí cho sinh viên TẢI VỀ
Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ Chi phí học tập QT 01.03 Quy trình – Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ Chi phí học tập TẢI VỀ
BM 01.03 Biểu mẫu – Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ Chi phí học tập TẢI VỀ
Hỗ trợ tiền ăn, Hỗ trợ học phí, Hỗ trợ chỗ ở QT 01.04 Quy trình – Hỗ trợ tiền ăn, Hỗ trợ học phí, Hỗ trợ chỗ ở TẢI VỀ
BM 01.04 Biểu mẫu – Hỗ trợ tiền ăn, Hỗ trợ học phí, Hỗ trợ chỗ ở TẢI VỀ
2 Phòng Đào tạo
Đăng kí xét tốt nghiệp (Không theo đợt chính) QT 02.01 Quy trình – Đăng kí xét tốt nghiệp (Không theo đợt chính) TẢI VỀ
M 02.01.01 Biểu mẫu – Đơn đăng kí xét tốt nghiệp (Không theo đợt chính) TẢI VỀ
M 02.01.02 Biểu mẫu – Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp TẢI VỀ
Đăng kí học lại, học cải thiện QT 02.02 Quy trình – Đăng kí học lại, học cải thiện TẢI VỀ
M 02.02.01 Biểu mẫu – Đơn đăng kí học lại, học cải thiện điểm học phần TẢI VỀ
M 02.02.02 Biểu mẫu – Danh sách sinh viên học lại, học cải thiện TẢI VỀ
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm từ sổ gốc QT 02.03 Quy trình – Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm từ sổ gốc TẢI VỀ
M. 02.03.01 Biểu mẫu – Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm từ sổ gốc TẢI VỀ
M 02.03.02 Biểu mẫu – Bằng tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp (Bản sao cấp từ sổ gốc) TẢI VỀ
M 02.03.03 Biểu mẫu – Bảng kết quả học tập (Cấp lại) TẢI VỀ
Xác minh văn bằng, chứng chỉ QT 02.04 Quy trình – Xác minh văn bằng, chứng chỉ TẢI VỀ
M 02.04.01 Biểu mẫu – Đơn đề nghị xác minh TẢI VỀ
M 02.04.02 Biểu mẫu – Công văn trả lời kết quả xác minh văn bằng TẢI VỀ
Bảo lưu – Tiếp tục học tập QT 02.05 Quy trình – Bảo lưu – Tiếp tục học tập TẢI VỀ
M 02.05.01 Biểu mẫu – Đơn xin bảo lưu kết quả học tập và nghỉ học tạm thời TẢI VỀ
M 02.05.02 Biểu mẫu – Đơn xin tiếp tục học tập TẢI VỀ
M 02.05.03 Biểu mẫu – Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập và nghỉ học tạm thời cho học sinh, sinh viên TẢI VỀ
M 02.05.04 Biểu mẫu – Quyết định cho phép sinh viên tiếp tục học tập sau bảo lưu TẢI VỀ
3 Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học
Tiếp nhận lưu học sinh diện ngoài hiệp định QT 07.01 Quy trình – Tiếp nhận lưu học sinh diện ngoài hiệp định TẢI VỀ
M 07.01.01 Biểu mẫu – Phiếu tiếp nhận hồ sơ TẢI VỀ
M 07.01.02 Biểu mẫu – Phiếu đăng kí Dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam TẢI VỀ
Gia hạn tạm trú, cấp thị thực mới cho người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Trường QT 07.02 Quy trình – Gia hạn tạm trú, cấp thị thực mới cho người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Trường TẢI VỀ
M 07.02.01 Biểu mẫu – Phiếu tiếp nhận hồ sơ TẢI VỀ
M 07.02.02 Biểu mẫu – Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú TẢI VỀ
Đề xuất kí kết thỏa thuận hợp tác quốc tế QT 07.03 Quy trình – Đề xuất kí kết thỏa thuận hợp tác quốc tế TẢI VỀ
M 07.03.01 Biểu mẫu – Công văn về việc đề nghị cho phép hợp tác (gửi phòng HTQT – Trường ĐHHL) TẢI VỀ
M 07.03.02 Biểu mẫu – Phiếu tiếp nhận hồ sơ TẢI VỀ
M 07.03.03 Biểu mẫu – Thỏa thuận hợp tác TẢI VỀ
M 07.03.04 Biểu mẫu – Công văn về việc cho phép hợp tác (gửi Sở ngoại vụ) TẢI VỀ
M 07.03.05 Biểu mẫu – Công văn về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận hợp tác (Gửi Sở ngoại vụ) TẢI VỀ
Xin phép tiếp đoàn có người nước ngoài đến làm việc với Trường và các đơn vị thuộc Trường QT 07.04 Quy trình – Xin phép tiếp đoàn có người nước ngoài đến làm việc với Trường và các đơn vị thuộc Trường TẢI VỀ
M 07.04.01 Biểu mẫu – Phiếu tiếp nhận hồ sơ TẢI VỀ
M 07.04.02 Biểu mẫu – Giấy đề nghị và kế hoạch dự kiến TẢI VỀ
M 07.04.03 Biểu mẫu – Công văn về việc xin phép đón tiếp khách quốc tế tham quan và làm việc tại Trường Đại học Hạ Long (gửi Sở Ngoại vụ) TẢI VỀ
M 07.04.04 Biểu mẫu – Kế hoạch tổ chức đón tiếp TẢI VỀ
M 07.04.05 Biểu mẫu – Công văn Báo cáo kết quả làm việc (gửi Sở Ngoại vụ) TẢI VỀ
Tổ chức Hội thảo Quốc tế (Trường Đại học Hạ Long là đơn vị đồng tổ chức) QT 07.05 Quy trình – Tổ chức Hội thảo Quốc tế (Trường Đại học Hạ Long là đơn vị đồng tổ chức) TẢI VỀ
M 07.05.01 Biểu mẫu – Phiếu tiếp nhận hồ sơ TẢI VỀ
M 07.05.02 Biểu mẫu – Công văn đề nghị tổ chức Hội thảo TẢI VỀ
M 07.05.03 Biểu mẫu – Đề án tổ chức Hội thảo Quốc tế (gửi Sở Ngoại vụ) TẢI VỀ
M 07.05.04 Biểu mẫu – Kế hoạch tổ chức Hội thảo TẢI VỀ
M 07.05.05 Biểu mẫu – Báo cáo Kết quả tổ chức Hội thảo TẢI VỀ
Tổ chức Hội thảo Quốc tế (Trường Đại học Hạ Long là đơn vị chủ trì và tiếp nhận tài trợ) QT 07.06 Quy trình – Tổ chức Hội thảo Quốc tế (Trường Đại học Hạ Long là đơn vị chủ trì và tiếp nhận tài trợ) TẢI VỀ
M 07.06.01 Biểu mẫu – Phiếu tiếp nhận hồ sơ TẢI VỀ
M 07.06.02 Biểu mẫu – Công văn đề nghị tổ chức Hội thảo TẢI VỀ
M 07.06.03 Biểu mẫu – Đề án tổ chức Hội thảo Quốc tế (gửi Sở Ngoại vụ) TẢI VỀ
M 07.06.04 Biểu mẫu – Kế hoạch tổ chức Hội thảo TẢI VỀ
M 07.06.05 Biểu mẫu – Báo cáo Kết quả tổ chức Hội thảo TẢI VỀ
4 Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QT 06.01 Quy trình – Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ TẢI VỀ
M 06.01.01 Biểu mẫu – Đơn đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hện nhiệm vụ TẢI VỀ
Xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức QT 06.02 Quy trình – Xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức TẢI VỀ
M 06.02.01 Biểu mẫu – Đơn đề nghị xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức TẢI VỀ
Tuyển dụng, tiếp nhận viên chức QT 06.03 Quy trình – Tuyển dụng, tiếp nhận viên chức TẢI VỀ
M 06.03.01 Biểu mẫu – Hồ sơ dự tuyển TẢI VỀ
Tuyển dụng lao động hợp đồng QT 06.04 Quy trình – Tuyển dụng lao động hợp đồng TẢI VỀ
M 06.04.01 Biểu mẫu – Hồ sơ dự tuyển TẢI VỀ
Giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân QT 06.05 Quy trình – Giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân TẢI VỀ
M 06.05.01 Biểu mẫu – Hồ sơ Giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân TẢI VỀ
Thuyên chuyển công tác (viên chức) QT 06.06 Quy trình – Thuyên chuyển công tác (viên chức) TẢI VỀ
M 06.06.01 Biểu mẫu – Hồ sơ thuyên chuyển công tác (viên chức) TẢI VỀ
Khen thưởng đột xuất QT 06.07 Quy trình – Khen thưởng đột xuất TẢI VỀ
M 06.07.01 Biểu mẫu – Hồ sơ khen thưởng đột xuất TẢI VỀ
Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn Hội nghị, Hội thảo QT 06.08 Quy trình – Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn Hội nghị, Hội thảo TẢI VỀ
M 06.08.01 Biểu mẫu – Hồ sơ Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn Hội nghị, Hội thảo TẢI VỀ
Giải quyết khiếu nại lần đầu QT 06.09 Quy trình – Giải quyết khiếu nại lần đầu TẢI VỀ
M 06.09.01 Biểu mẫu – Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu TẢI VỀ
Giải quyết tố cáo QT 06.10 Quy trình – Giải quyết tố cáo TẢI VỀ
M 06.10.01 Biểu mẫu – Hồ sơ giải quyết tố cáo TẢI VỀ
Giải quyết kiến nghị, phản ánh QT 06.11 Quy trình – Giải quyết kiến nghị, phản ánh TẢI VỀ
M 06.11.01 Biểu mẫu – Hồ sơ Giải quyết kiến nghị, phản ánh TẢI VỀ
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức QT 06.12 Quy trình – Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức TẢI VỀ
M 06.12.01 Biểu mẫu – Hồ sơ Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức TẢI VỀ
Thẩm định văn bản quản lý nội bộ QT 06.13 Quy trình – Thẩm định văn bản quản lý nội bộ TẢI VỀ
M 06.13.01 Biểu mẫu – Hồ sơ Thẩm định văn bản quản lý nội bộ TẢI VỀ
Đăng kí tham gia Bảo hiểm xã hội QT 06.14 Quy trình – Đăng kí tham gia Bảo hiểm xã hội TẢI VỀ
M 06.14.01 Biểu mẫu – Hồ sơ Đăng kí tham gia Bảo hiểm xã hội TẢI VỀ
5 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Hoãn thi QT 03.01 Quy trình – Hoãn thi TẢI VỀ
M 03.01.01 Biểu mẫu – Hồ sơ hoãn thi TẢI VỀ
6 Phòng Kế hoạch, Tài chính
Thanh toán tiền lương làm thêm giờ QT 04.01 Quy trình – Thanh toán tiền lương làm thêm giờ TẢI VỀ
M 04.01.01 Biểu mẫu – Hồ sơ thanh toán tiền lương làm thêm giờ TẢI VỀ
Thanh toán hợp đồng khoán việc, thuê chuyên gia QT 04.02 Quy trình – Thanh toán hợp đồng khoán việc, thuê chuyên gia TẢI VỀ
M 04.02.01 Biểu mẫu – Hồ sơ Thanh toán hợp đồng khoán việc, thuê chuyên gia TẢI VỀ
Thanh toán tiền hỗ trợ đi học nghiên cứu sinh sau khi có bằng Tiến sĩ, Hỗ trợ viên chức được công nhận và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư QT 04.03 Quy trình – Thanh toán tiền hỗ trợ đi học nghiên cứu sinh sau khi có bằng Tiến sĩ, Hỗ trợ viên chức được công nhận và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư TẢI VỀ
M 04.03.01 Biểu mẫu – Hồ sơ thanh toán tiền hỗ trợ đi học nghiên cứu sinh sau khi có bằng Tiến sĩ, Hỗ trợ viên chức được công nhận và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư TẢI VỀ
Thanh toán tiền coi thi QT 04.04 Quy trình – Thanh toán tiền coi thi TẢI VỀ
M 04.04.01 Biểu mẫu – Hồ sơ thanh toán tiền coi thi TẢI VỀ
Thanh toán kinh phí Hội đồng thi QT 04.05 Quy trình – Thanh toán kinh phí Hội đồng thi TẢI VỀ
M 04.05.01 Biểu mẫu –  Hồ sơ thanh toán kinh phí Hội đồng thi TẢI VỀ
Thanh toán tiền khen thưởng QT 04.06 Quy trình – Thanh toán tiền khen thưởng TẢI VỀ
M 04.06.01 Biểu mẫu – Hồ sơ thanh toán tiền khen thưởng TẢI VỀ
Thanh toán công tác phí QT 04.07 Quy trình – Thanh toán công tác phí TẢI VỀ
M 04.07.01 Biểu mẫu – Hồ sơ thanh toán công tác phí TẢI VỀ
Thanh toán kinh phí Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn, Trưng bày, Triển lãm QT 04.08 Quy trình – Thanh toán kinh phí Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn, Trưng bày, Triển lãm TẢI VỀ
M 04.08.01 Biểu mẫu – Hồ sơ thanh toán kinh phí Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn, Trưng bày, Triển lãm TẢI VỀ
Thanh toán kinh phí Hội đồng thẩm định; Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ NCKH; Hội đồng thẩm định giáo trình, tải liệu; Thù lao (công lao động) NCKH, viết giáo trình, tài liệu QT 04.09 Quy trình – Thanh toán kinh phí Hội đồng thẩm định; Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ NCKH; Hội đồng thẩm định giáo trình, tải liệu; Thù lao (công lao động) NCKH, viết giáo trình, tài liệu TẢI VỀ
M 04.09.01 Biểu mẫu –  Hồ sơ thanh toán kinh phí Hội đồng thẩm định; Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ NCKH; Hội đồng thẩm định giáo trình, tải liệu; Thù lao (công lao động) NCKH, viết giáo trình, tài liệu TẢI VỀ
Thanh toán viết bài báo khoa học in trên các tạp chí Quốc tế, tạp chí trong nước QT 04.10 Quy trình – Thanh toán viết bài báo khoa học in trên các tạp chí Quốc tế, tạp chí trong nước TẢI VỀ
M 04.10.01 Biểu mẫu – Hồ sơ thanh toán viết bài báo khoa học in trên các tạp chí Quốc tế, tạp chí trong nước TẢI VỀ
7 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
Phúc khảo điểm bài thi Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin QT 05.01 Quy trình – Phúc khảo điểm bài thi Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin TẢI VỀ
M 05.01.01 Biểu mẫu – Hồ sơ phúc khảo điểm bài thi Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin TẢI VỀ

 

BÌNH LUẬN