Giới thiệu

post-img

Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019, Trường Đại học Hạ Long thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 và thời hạn phúc […]

Giới thiệu quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển của Trường CĐSP Quảng NinhDanh sách lãnh đạo trường và các hội đồngChức năng, nhiệm vụ của Phòng TCCBQuá trình phát triển của Phòng TCCBTổ chức nhân sự của Phòng TCCB