Thống kê, tổng hợp

Số liệu tổng hợp về thu hút giảng viên

Tỉnh Quảng Ninh đã và đang có chế độ thu hút đặc biệt đối với giảng viên chất lượng cao. Do đó ngày từ những năm đầu thành lập trường, 11 mã ngành mới trình độ đại học đã được mở, hoạt động đào tạo đã nhanh chóng đi vào ổn định và phát triển.

Danh sách tiến sĩSố liệu tổng hợp về viên chức, lao động Trường ĐHHL