Tuyển dụng

post-img

Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019, Trường Đại học Hạ Long thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 và thời hạn phúc […]

Thông báo: tuyển dụng lao động hợp đồngChỉ tiêu tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút đặc biệt của tỉnhThông báo tuyển giảng viênThông báo kết quả thi tuyển viên chức 2019 vòng 1Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019