Thứ Tư, 8/9/2021 | 11:06 GMT +7

Thông báo kết quả xét tuyển giảng viên hợp đồng

Ngày 08/9/2021, hội đồng tuyển dụng của Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức sát hạch đối với các ứng viên dự tuyển.

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-ĐHHL ngày 08/9/2021 của Trường Đại học Hạ Long về việc công nhận kết quả xét tuyển, Trường Đại học Hạ Long thông báo kết quả xét tuyển như sau:

  1. Bà Vương Thị Hồng Vân, sinh ngày 04/8/1999, trình độ đào tạo: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, điểm phỏng vấn dự tuyển vào vị trí trợ giảng Tiếng Trung: 82,8 điểm.
  2. Ông Bùi Trí Quân, sinh ngày 03/12/1996, trình độ đào tạo: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, điểm phỏng vấn dự tuyển vào vị trí trợ giảng Tiếng Anh: 89,2 điểm.
  3. Bà Ngô Thị Huyền Trang, sinh ngày 12/7/1996, trình độ đào tạo: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại), điểm phỏng vấn dự tuyển vào vị trí trợ giảng Tiếng Anh: 82,8 điểm.

Kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Trường, được đăng trên trang thông tin điện tử của Trường (http://uhl.edu.vn) và gửi cho các thí sinh qua địa chỉ email đã đăng ký.

Kể từ ngày thông báo công khai kết quả xét tuyển, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển về Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Hạ Long.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày thông báo đến hết ngày 20/9/2021.

Trường Đại học Hạ Long thông báo cho các thí sinh được biết và thực hiện./.

BÌNH LUẬN