Tin tức, sự kiện

post-img

NGOẠI KHOÁ “CHÚNG EM VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG”

Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021- 2022 số 25-KH/ TrTH ngày 26/9/2021 và kế hoạch số 41/KH- TrTH ngày 01/12/2021 về việc tổ chức hoạt động giáo dục tháng 12/2021, trường Thực hành Sư phạm tổ chức thành công ngày buổi Ngoại khoá An toàn giao thông với chủ đề: “Chúng em […]

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11/2021HỘI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH PHỐ UÔNG BÍ LẦN VIIICHUYÊN ĐỀ TỔ THCS: “LỄ HỘI HALLOWEEN”LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022, TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠMHOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA “NÉT VIỆT”

Hoạt động ngoài giờ

post-img

NGOẠI KHOÁ “CHÚNG EM VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG”

Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021- 2022 số 25-KH/ TrTH ngày 26/9/2021 và kế hoạch số 41/KH- TrTH ngày 01/12/2021 về việc tổ chức hoạt động giáo dục tháng 12/2021, trường Thực hành Sư phạm tổ chức thành công ngày buổi Ngoại khoá An toàn giao thông với chủ đề: “Chúng em […]

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 12/2021CHUYÊN ĐỀ TỔ THCS: “LỄ HỘI HALLOWEEN”KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10/2021CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA KHỐI MẦM NONCHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM DANH THẮNG YÊN TỬ