Thứ Năm, 5/7/2018 | 18:40 GMT +7

Đội ngũ cán bộ Trường Thực hành Sư phạm

Tổng số cán bộ giáo viên trường Thực hành Sư phạm gồm 25 người, trong đó 100% cán bộ giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng trở lên.