Đào tạo

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường K1, niên khóa 2016-2020

Trong ngày 18 tháng 7 năm 2020, khoa Môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường K1 niên khoá 2016 – 2020 tại tầng 2, phòng Hội thảo Thư viện với sự tham gia của Hội đồng đánh giá, giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm đến tham dự.

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONGThông tin tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường 2019

Nghiên cứu khoa học

Chương trình truyền thông “Phân loại rác, giảm thiểu túi nilon để bảo vệ môi trường” của sinh viên khoa Môi trường, trường Đại Học Hạ Long

Là một trường đại học lớn trên địa bàn thành phố Uông Bí, và là khoa đặc thù trong vấn đề nghiên cứu, ứng dụng khoa học và quản lý môi trường, các giảng viên, tình nguyện viên và các bạn sinh viên lớp Quản lý và tài nguyên môi trường K1 đã thực hiện chương trình truyền thông “Phân loại rác, giảm thiểu túi nilon để bảo vệ môi trường” trong khuôn viên Trường Đại học Hạ Long. Hoạt động này nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của sinh viên về phân loại rác, định hướng các hành động và hướng dẫn sinh viên phân loại rác tại nguồn, biết bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống…

CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG CHỦ ĐỀ NĂM 2018 CỦA TỈNH QUẢNG NINH

Hướng nghiệp

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Năm 2019, Trường Đại học Hạ Long tuyển sinh 11 ngành trình độ đại học, trong đó có ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, sinh viên có những cơ hội việc làm hấp dẫn, đầy ý nghĩa sau khi ra trường.