Đào tạo và NCKH

Hoạt động biểu diễn

Các ngành học của khoa Nghệ Thuật

Các ngành học của khoa Nghệ thuật hiện nay

Các hoạt động khác

Chi bộ khoa Nghệ thuật Sinh hoạt chuyên đề: “Tìm hiểu 90 năm vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”

Triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 và chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Hạ Long, ngày 03/10/2019 chi bộ khoa Nghệ thuật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “ Tìm hiểu 90 năm vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”

Các ngành học của khoa Nghệ Thuật