Hoạt động biểu diễn

Các ngành học của khoa Nghệ Thuật

Các ngành học của khoa Nghệ thuật hiện nay

Các hoạt động khác

Giảng viên Khoa Nghệ thuật đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật, báo chí đề tài Lực lượng vũ trang và Chiến tranh cách mạng 5 năm của Bộ Quốc phòng.

Sáng 21-2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2014 – 2019 của Bộ Quốc phòng, gọi tắt là “Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí Bộ Quốc phòng”, khu vực phía Bắc.

Chi bộ khoa Nghệ thuật Sinh hoạt chuyên đề: “Tìm hiểu 90 năm vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”Các ngành học của khoa Nghệ Thuật