Các hoạt động khác

Chi bộ khoa Nghệ thuật sinh hoạt chuyên đề: “Bác Hồ với Quảng Ninh”.

sáng ngày 19/05/2023, Chi bộ khoa Nghệ thuật phối hợp cùng 2 chi bộ khác là CB Trung tâm ngoại ngữ Tin học và CB trung tâm thực hành Du lịch, nghệ thuật  tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hình thức Tọa đàm với nội dung “Bác Hồ với Quảng Ninh”.

Khoa Nghệ thuật ra mắt Tập san Các sáng tác của giảng viên khoa Nghệ thuật, năm học 2022-2023Giảng viên khoa Nghệ thuật – Trường Đại học Hạ Long tham gia Chương trình tổng kết Dự án VietABLL do Hội đồng Anh tổ chức.Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực II – Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 27 năm 2022