Nghiên cứu khoa học

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN KHOA DU LỊCH

Cùng với hoạt động đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH) được xem là nhiệm vụ căn bản, quan trọng đối với đội ngũ cán bộ giảng viên. Hai nhiệm vụ này có mối liên hệ biện chứng chặt chẽ với nhau, NCKH giúp nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy và ngược lại thực tiễn đào tạo làm nảy sinh những yêu cầu cũng như ý tưởng cho NCKH.

Hoạt động của sinh viên

post-img

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA DU LỊCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách.

SINH VIÊN ĐỖ THỊ THÙY LINH ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI “NGƯỜI GIỚI THIỆU HAY NHẤT VỀ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ NĂM 2018”Sinh viên Khoa Du lịch Trường Đại học Hạ Long đạt giải nhất, nhì Hội thi Hướng dẫn viên giỏi tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2018 và xếp hạng Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam.

Cơ hội việc làm

Ngành Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống – Khơi nguồn đam mê ẩm thực

Ngành Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống đang tạo được sức hút với các bạn trẻ bởi nhiều cơ hội việc làm và mức lương hấp dẫn.