Tin tức sự kiện

CHI BỘ KHOA THỦY SẢN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN SINH KHOA THỦY SẢN NĂM 2023”

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề số 10- KH/CB ngày 19 tháng 02 năm 2023 của chi bộ Khoa Thủy sản, sáng ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 tại Văn phòng khoa Thủy sản, Chi bộ khoa Thủy sản đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng tuyển sinh khoa Thủy sản năm 2023”.

SINH VIÊN LỚP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN K4 THỰC TẬP TỐT NGHIỆPKHOA THỦY SẢN MỜI GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢNĐề cương chi tiết các học phần ngành NTTS năm 2022ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH NTTS NĂM 2018ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH NTTS 2020