Tin tức sự kiện

Tiến sỹ 8X tiếp lửa đam mê với ngành thủy sản

Tiến sĩ Đặng Toàn Vinh (SN 1984) đã có 11 năm học tập và làm việc tại Úc, Singapore, Mỹ, là một trong những tiến sĩ đầu tiên về trường Đại học Hạ Long theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Quảng Ninh.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG, NĂM 2019

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp