Tin tức sự kiện

Chi bộ Khoa Thủy sản cử đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho dảng viên mới khóa I/2022 và cử quần chúng quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III/2022

Thực hiện quyết định số 308-QĐ/ĐUK, ngày 31 tháng 5 năm 2022, về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa I/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Khoa Thủy sản đã cử đảng viên dự bị Lê Thị Như Phương tham gia lớp học. Thời gian của lớp học diễn ra trong vòng 8 ngày, từ ngày 8/6/2022 đến ngày 17/6/2022. Kết quả học tập đảng viên dự bị Lê Thị Như Phương đạt loại giỏi.

KHOA THỦY SẢN TỔ CHỨC TẾT BUNPYMAY CHO SINH VIÊN LÀOChi bộ Khoa Thủy sản tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu túKhoa Thủy sản tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viênSinh viên khoa Thủy sản đi thực hành thực tế tại cơ sở nuôi trồng thủy sản địa phươngCông đoàn Trường Đại học Hạ Long tham gia Triển lãm “Tự hào trí tuệ Quảng Ninh” với mô hình Aquaponic