Tin tức sự kiện

Giảng viên trường Đại học Hạ Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Ngày 11/6/2019, tại trường Đại học Huế,  NCS Lê thị Như Phương – công tác tại khoa Thủy Sản trường Đại học Hạ Long đã bảo vệ thành công luận án với kết quả 6/6 phiếu đạt.

Sinh viên khoa Thủy sản bảo vệ thành công Đề tài nghiên cứu khoa họcTiến sỹ 8X tiếp lửa đam mê với ngành thủy sảnTHÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG, NĂM 2019

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp