Thứ Sáu, 24/5/2024 | 11:42 GMT +7

KHOA THỦY SẢN TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ BA ĐI THỰC TẬP GIÁO TRÌNH NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Khoa Thủy sản đã tổ chức cho sinh viên lớp Nuôi trồng thủy sản K6 đi Thực tập nước ngọt tại Viện nuôi trồng Thủy sản 1- Từ Sơn - Bắc Ninh (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 11/5/2024) và Thực tập nước mặn tại Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc - Cát Bà - Hải Phòng (từ ngày 20/5 đến ngày 15/7/2024).

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Khoa Thủy sản đã tổ chức cho sinh viên lớp Nuôi trồng thủy sản K6 đi Thực tập nước ngọt tại Viện nuôi trồng Thủy sản 1- Từ Sơn – Bắc Ninh (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 11/5/2024) và Thực tập nước mặn tại Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc – Cát Bà – Hải Phòng (từ ngày 20/5 đến ngày 15/7/2024).

Tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 1, sinh viên  được học hỏi và trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất giống cá nước ngọt, quản lý chất lượng nước ao nuôi, phòng và điều trị bệnh cho một số giống cá nước ngọt. Sau 8 tuần thực tập ở đây, sinh viên đã nhanh chóng hình thành các kĩ năng nghề nghiệp, gắn lý thuyết với thực hành thực tế, đáp ứng được yêu cầu của Viện. Kết quả 100% sinh viên được doanh nghiệp đánh giá đạt loại giỏi trở lên.

Trong 8 tuần thực tập nước mặn ở Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc, sinh viên khoa Thủy sản sẽ được tham gia sản xuất giống cá biển, giống nhuyễn thể và sản xuất  thức ăn tươi sống.

 Việc tổ chức cho sinh viên năm thứ ba tham gia vào các đợt thực tập nước ngọt và nước mặn đã góp phần tích cực đáp ứng được chuẩn đầu ra, tạo điều kiện để sinh viên khoa Thủy sản thực hành các kiến thức đã học vào thực tế sản xuất và trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn về ngành Nuôi trồng thủy sản tại Doanh nghiệp.  

Sinh viên được thực tập trong phòng thí nghiệm

Sinh viên lớp NTTSK6 tham gia thực tập tại Viện nuôi trồng Thủy sản 1

Sinh viên lớp NTTSK6 tham gia thực tập trung tâm giống Quốc gia giống hải sản miền Bắc- Cát Hải

Lưu Quý Mão- Ngô Thị Hoản

BÌNH LUẬN