Thứ Sáu, 21/6/2024 | 22:44 GMT +7

Giảng viên khoa Thủy sản tham gia hội đồng thẩm định, đánh giá tài liệu năm học năm 2023-2024

Thực hiện Quyết định số 685/QĐ-ĐHHL về việc thành lập hội đồng thẩm định đánh giá Tài liệu dạy học năm học 2023-2024 của Trường Đại học Hạ Long,  ngày 21 tháng  6 năm 2024 các giảng viên khoa Thủy sản đã tham gia 4 hội đồng thẩm định đánh giá tài liệu do các tác giả là giảng viên khoa thủy sản làm chủ biên.

Thực hiện Quyết định số 685/QĐ-ĐHHL về việc thành lập hội đồng thẩm định đánh giá Tài liệu dạy học năm học 2023-2024 của Trường Đại học Hạ Long,  ngày 21 tháng  6 năm 2024 các giảng viên khoa Thủy sản đã tham gia 4 hội đồng thẩm định đánh giá tài liệu do các tác giả là giảng viên khoa thủy sản làm chủ biên.

Năm học này các giảng viên khoa Thủy sản tiếp tục biên soạn các tài liệu giảng dạy cho khối kiến thức chuyên ngành thuộc ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng Thủy sản

Bốn tài liệu được thẩm định đều thuộc khối kiến thức chuyên ngành thuộc ngành đào tạo Nuôi trồng thủy sản. Cụ thể các tài liệu đó là:  Sinh thái thủy sinh vật do ThS. Ngô Thị Hoản biên soạn; Sinh lý động vật thủy sinh do TS.Lê Thị Như Phương biên soạn; Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt do ThS. Hoàng Văn Hùng biên soạn, Kỹ thuật sản xuất thức ăn tươi sống do ThS. Nguyễn Hữu Tích biên soạn. Sau khi thư ký công bố quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu các thành phần tham dự, chủ tịch hội đồng thông qua chương trình làm việc, hội đồng đã nghe chủ biên trình bày báo cáo tóm tắt về tài liệu dạy học. Sau đó hội đồng lần lượt nghe 2 phản biện và uỷ viên Hội đồng nhận xét ưu và nhược điểm của tài liệu, phân tích kết quả của nhiệm vụ; trao đổi, nêu câu hỏi đối với chủ biên (có các bản nhận xét kèm theo). Chủ biên trả lời các câu hỏi của các thành viên trong hội đồng, cung cấp thêm thông tin và giải trình một số vấn đề hội đồng thắc mắc. Cuối cùng hội đồng trao đổi thảo luận, nhận định và đánh giá các kết quả của nhiệm vụ theo từng nội dung.

Kết quả 4 tài liệu đều được nghiệm thu sau khi chỉnh sửa. Hội đồng đánh giá các tài liệu đều bám sát đề cương chi tiết học phần, có nội dung và hàm lượng kiến thức khoa học phù hợp với trình độ đào, đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của các học phần.

Hội đồng nhận xét, đánh giá tài liệu của ThS. Hoàng Văn Hùng

 

 Hội đồng nhận xét, đánh giá tài liệu của TS. Lê Thị Như Phương

Ngô Thị Hoản

 

BÌNH LUẬN