Tin tức sự kiện

Công bố Quyết định giao phụ trách khoa và bổ nhiệm Phó Trưởng khoa khoa Khoa học Cơ bản

Chiều ngày 02/01/2019, trường Đại học Hạ Long đã tổ chức Lễ công bố Quyết định giao phụ trách khoa và bổ nhiệm có thời hạn vị trí Phó Trưởng khoa.

Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018 – 2019

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hoạt động đoàn thể - xã hội