Quy trình, thủ tục

Thi đua

Thông báo về việc Giới thiệu cá nhân, tập thể xét giải thưởng Vừ A Dính

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong các năm học vừa qua của nhà trường và tiêu chuẩn xét giải thưởng Vừ A Dính, trường đại học Hạ Long giới thiệu sinh viên:

Nội trú, ngoại trú