Phòng Công tác, Chính trị, Quản lý và Hỗ trợ sinh viên

Thi đua

post-img

Quyết định khen thưởng học sinh

Khen thưởng Lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào khóa VIII, năm học 2019-2020 đạt danh hiệu học sinh giỏi QĐ khen thưởng sv lào k8

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua HSSV năm học 2019-2020Thông báo về việc Giới thiệu cá nhân, tập thể xét giải thưởng Vừ A Dính

Nội trú, ngoại trú