Thông báo - Sự kiện

post-img

THÔNG TIN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

rường Đại học Hạ Long là cơ sở giáo dục đại học có truyền thống và kinh nghiệm đào tạo các ngành sư phạm. Nhà trường tóm tắt các điều kiện mở ngành Giáo dục Tiểu học trình độ tại học tại trường.

Thông tin tuyển sinh năm 2021THÔNG TIN ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌCThông báo xét kết qủa tốt nghiệp (đợt 3) năm 2019Thông báo về việc điều chỉnh (lần 2) lịch Khai giảng năm học 2018-2019Kế hoạch khai giảng năm học 2018-2019

Đề án đào tạo tiếng Anh

post-img

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2020-2021

Các quy định về tiến trình đào tạo và cách quy đổi điểm từ bài thi đánh giá năng lực sang điểm học phần tiếng Anh tại Trường Đại học Hạ Long

Toàn văn các quy định liên quan tới Đề án