Thông báo - Sự kiện

Thông báo xét kết qủa tốt nghiệp (đợt 3) năm 2019

Thực hiện kế hoạch năm hoc 2018 – 2019 cuả trường ĐH Hạ Long, ngay 24/9/2019, Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019

Thông báo về việc điều chỉnh (lần 2) lịch Khai giảng năm học 2018-2019Kế hoạch khai giảng năm học 2018-2019

Công tác đào tạo

Các biểu mẫu văn bản dành cho sinh viên

Sinh viên khi làm các thủ tục có liên quan, cần tải các biểu mẫu và điền đủ các thông tin, xin xác nhận và nộp cho phòng Đào tạo. Đề nghị xem kĩ hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục dưới đây.

Hướng dẫn một số công tác đào tạo ĐHHL

Công tác tuyển sinh

Đề án đào tạo tiếng Anh

post-img

Toàn văn các quy định liên quan tới Đề án

Những Quy định này được áp dụng cho khóa sinh viên tuyển sinh năm 2018 trở về sau và làm căn cứ hướng dẫn cho những khóa trước