Đào tạo

Sinh viên lớp Đại học Quản lý văn hoá K2 hoàn thành báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp năm học 2019 – 2020

Trong 2 ngày 19-20/05/2020, Hội đồng đánh giá của khoa Văn hoá, trường Đại học Hạ Long đã tổ chức chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho tập thể sinh viên khóa K2 ngành Quản lý văn hoá.           Tổng số 56 sinh viên lớp Đại học QLVH K2 đã được tham gia thực […]

Giảng viên thỉnh giảng học phần “Tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam” tại khoa Văn hoá, năm học 2019-2020Hoàn thành khóa bồi dưỡng Văn hoá trong tôn giáo năm 2019Đại học Quản lý văn hoá K2, thi kết thúc học phần: Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuậtGiới thiệu ngành Quản lý văn hoá

Nghiên cứu khoa học

Sinh viên khoa Văn hoá bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại phòng họp tầng 2, cơ sở 1 – Trường Đại học Hạ Long, Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu phương thức quản lí nhà nước tại khu di tích chiến thắng Bạch Đằng năm 1288” do sinh viên Phạm Thị Thu […]

Khoa văn hoá tham gia Hội thảo khoa học “địa danh học Quảng Ninh xưa và nay”

Hướng nghiệp