Đào tạo

Đại học Quản lý văn hoá K2, thi kết thúc học phần: Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật

Sáng thứ 6, ngày 31/5/2019 vừa qua tại hội trường sân khấu cơ sở 2B trường Đại học Hạ Long đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Âm vang đất Việt" – đây là phần thi kết thúc học phần "Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật" của lớp Đại học QLVH K2 – học kì 2 năm học 2018-2019.

Giới thiệu ngành Quản lý văn hoá

Nghiên cứu khoa học

Khoa văn hoá tham gia Hội thảo khoa học “địa danh học Quảng Ninh xưa và nay”

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 6 năm 2019, tập thể giảng viên và sinh viên khoa văn hoá tham dự hội thảo khoa học “Địa danh học Quảng Ninh xưa và nay” tại Hội trường tầng 7, cơ sở 2A, trường Đại học Hạ Long.

Hướng nghiệp