Nghiên cứu khoa học

Xuất bản “Giáo trình văn hóa các nước Đông Nam Á” – sản phẩm của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường của nhóm tác giả khoa Văn hoá, trường đại học Hạ Long

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Đại học Hạ Long, đáp ứng yêu cầu về đổi mới giảng dạy và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, PGS.TS Dương Văn Huy (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và TS Ngô Hải Ninh (Đại học Hạ Long), […]

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2021-2022 KHOA VĂN HÓASinh viên khoa Văn hoá bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020Khoa văn hoá tham gia Hội thảo khoa học “địa danh học Quảng Ninh xưa và nay”

Hướng nghiệp