Đào tạo

LỄ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP – Lớp Đại học Khoa học máy tính K4

Ngày 31/3/2022, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức buổi lễ bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Lớp Đại học lớp Khoa học máy tính. Sau 4 năm học tập tại trường Đại học Hạ Long, các em cũng đã chuẩn bị cho mình những hành trang để sẵn sàng bước […]

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Hạ Long và Viện Công nghệ thông tinĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT-HỌC PHẦN CHUNG-NGÀNH KHMT-NĂM 2019-2020ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT-NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH-NĂM 2020ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT-NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH-NĂM 2018ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT-NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH-NĂM 2017