Đào tạo

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 Chúc mừng 3 gương mặt tiêu biểu của khoa CNTT đã xuất sắc đạt Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp trường năm học 2019-2020 1. Nguyễn Anh Thái – KHMT K4 2. Vũ Thị Phương Khánh – KHMT K4 3. Mekdala Nounou – […]