Đào tạo

ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN CỦA CÁC LỚP NĂM 2,3

CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN CỦA CÁC LỚP NĂM 2,3 – Thực hiện Hướng dẫn 04-HD/ĐTN của Đoàn trường Đại học Hạ Long, từ ngày 15/09/2022 đến ngày 15/10/2022, 5 chi đoàn năm 2,3 thuộc Liên chi Đoàn khoa CNTT đã tiến hành tổ chức Đại hội Lớp – Chi […]