Thứ Hai, 11/3/2019 | 15:09 GMT +7

Đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin có tổng số 10 người, trong đó: 02 Tiến sĩ, 01 Nghiên cứu sinh và 07 Thạc sĩ.

      

BÌNH LUẬN