Thứ Hai, 11/3/2019 | 15:09 GMT +7

Đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Đội ngũ giảng viên Khoa Công nghệ thông tin có tổng số 13 người, trong đó: 02 Tiến sĩ, 11 Thạc sĩ.

 

 

 

 

BÌNH LUẬN